Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Investigation of performance of woven fabrics produced by siro spun yarns

Siro ipliklerden üretilen dokuma kumaşların performans özelliklerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 423873 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, single, plied and sirospun cotton yarns and fabrics, which obtained by using these yarns in weft direction, were examined to analyze the effects of strand spacing on quality parameters of sirospun yarns and fabrics. The single, plied and sirospun yarns were produced with lineer density of 15/1 Ne, 20/1 Ne, 25/1 Ne and 30/1 Ne. The strand spacing of each sirospun yarns were chosen as 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm respectively. Yarn unevenness (CV), imperfections (thick place, thin place and neps), strength, elongation and hairiness properties were analyzed for each sample of yarn. Similarly, fabric performance features such as breaking strength and breaking elongation, abrasion resistance, pilling resistance, tear strength, air permeability, water repellency, crease recovery angle, wrinkle recovery resistance and flammability tests were performed. The results show that there is no unique strand spacing that gives the best performance for all yarns and fabrics examined. Generally, sirospun yarns with larger strand space produce better hairiness and strength values but, on the contrary better imperfection values can be obtained with lower strand spacing.

Summary:

Bu çalışmada, atkı yönünde kullanılan tek katlı, çift katlı ve siro eğirme teknolojisiyle üretilmiş pamuk iplikleri ve siro ipliklerin fitil bacak mesafelerinin, iplik ve kumaş kalite parametrelerine etkisi incelenmiştir. Tek katlı, çift katlı ve siro iplikler 15/1 Ne, 20/1 Ne, 25/1 Ne ve 30/1 Ne inceliklerde üretilmişlerdir. Siro ipliklerin üretimi esnasında fitil bacak mesafeleri sırasıyla 6 mm, 8 mm, 10 mm ve 12 mm aralığında ayarlanarak üretim yapılmıştır. Her iplik tipinin iplik düzgünsüzlüğü, ince yer, kalın yer, neps, mukavemet, uzama ve tüylülük özellikleri incelenmiştir. Aynı şekilde her kumaş tipinin, kopma mukavemeti ve kopma uzaması, aşınma dayanımı, boncuklanma dayanımı, yırtılma mukavemeti, hava geçirgenliği, su iticilik, kırışma açısı, buruşma dayanımı ve yanmazlık testleri yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde en iyi iplik ve kumaş performansının sağlayan tek bir fitil bacak mesafesi olmadığı sonucuna varılmıştır. Genel olarak, geniş fitil bacak mesafesine sahip siro ipliklerle daha iyi iplik tüylülük ve mukavemet verileri elde edilirken; daha iyi ince yer, kalın yer, neps değerleri dar fitil bacak mesafesi ile üretilen siro ipliklerle sağlanabilmiştir.