Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Bölümü

Investigation of some performance properties of spunlace nonwoven fabrics produced by polyester and viscose fibers

Polyester ve viskon liflerinden üretilen spunlace dokusuz kumaşların bazı performans özelliklerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354375 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nowadays nonwoven industry has become fairly important in the textile industry due to large application field in many areas. Nonwoven industry has reached the top level day by day in current production amount thanks to increasing its investment, and it keeps continuing its growths in high speed, due to more economical production and productivity in less time all over the world. Nonwovens are produced by different production techniques depending on usage areas. Spunlace nonwoven is referred to one of this production technique of nonwoven, which is obtained by the method of fibers to be interlaced with water jet to each other. Spunlace fabrics are used many areas in our daily lives such as hygienic wipes, diaper fabrics, medical fabrics, and hair towels. In this thesis spunlace fabrics which were produced by polyester and viscose fibers in different blend ratios and weights were investigated performance properties such as thickness, whiteness, absorbency time and capacity, tear resistance, tensile strength and elongation at break. Effect of fabric weight and blend fiber on these performance properties were examined. Obtained results were investigated in statistical terms and ANOVA analysis was determined. In addition, correlation analysis was performed to examine the relationship between fabric weight, blend ratio of polyester - viscose fiber and performances properties. According to obtained test results it was determined that fabric weight and blended polyester-viscose fibers were found significant effects on the performance properties. Key words: Nonwoven, spunlace performance properties, statistical analysis, viscose, polyester.

Summary:

Günümüzde dokusuz kumaşlar, birçok kullanım alanına sahip olmasından dolayı tekstil endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptir. Her geçen yıl artan yatırımlar sayesinde üretimde üst noktalara ulaşan dokusuz kumaş sektörü, tüm dünyada daha ekonomik, daha az zamanda üretimi ve verimliliği nedeniyle hızla büyümeye devam etmektedir. Dokusuz kumaşlar kullanım amacına göre farklı teknikler ile üretilmektedirler. Bu üretim tekniklerinden birisi olan spunlace; su jeti ile liflerin birbirine dolaştırılması sonucu oluşan dokusuz kumaşlara denilmektedir. Spunlace kumaşlar ıslak mendiller, çocuk bezleri, medikal kumaşlar, saç havluları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu tezde polyester ve viskoz liflerinden farklı karışım oranlarında ve ağırlıklarında üretilmiş spunlace dokusuz kumaşların kalınlık, kopma mukavemeti ve uzaması, yırtılma direnci, emme kapasitesi ve süresi, beyazlık performans özellikleri ilgili testler yapılarak incelenmiştir. Kumaş ağırlığı ve karışım oranının bu performans özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel açıdan değerlendirilmiş ve ANOVA analizi yapılmıştır. Ayrıca korelasyon ve regresyon analizi yapılarak, kumaş ağırlığı, polyester-viskoz karışımları ve performans özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre polyester-viskoz karışım oranının ve kumaş ağırlığının belirlenen performans özelliklerine önemli derecede etkisi olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Dokusuz yüzey, Spunlace performans özellikleri, istatistiksel analiz, viskoz, polyester.