Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Irza geçme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132600 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

67 6. ÖZET Bu çalışma ile Türk Ceza Kanunu 414. ve 416. maddelerinde yer alan ırza geçme suçlarının işlenmesini önlemek ve bu suçlardan mahkum olanları topluma yeniden kazandırmak için yapılması gerekenleri tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun için 2001 yılında Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan on yedi cezaevinde yapılan ankete katılan 783 hükümlü içinde yer alan ırza geçme suçlarından mahkum 27 kişinin verdiği cevaplardan elde edilen bulguların incelemesi ve daha önce yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaların sonuçlarıyla mukayesesi yapılmıştır. Elde edilen bulguların değerlendirmesi sonucunda, ırza geçme suçundan cezaevinde bulunan hükümlülerin tamamının erkek olduğu, yaklaşık % 60'ının suç tarihinde 30 yaş ve altında olduğu, yaklaşık % 6 5 'inin evli, birisi ile birlikte yaşayan yada dul olduğu hatta yarıdan fazlasının da çocuğu bulunduğu, her 5 hükümlüden 4'ünün ilköğretim 5. sınıf ve altında öğrenim görmüş olduğu yada hiç öğrenim görmediği, her 5 hükümlüden 4'ünün düşük seviyede gelirinin olduğu yada hiç gelirinin bulunmadığı saptanmıştır. Her 10 mağdurdan 9 'unun kadın olduğu, her 4 olayın 3 'ünde mağdurların yaşının 18 yaş ve altında olduğu, her 10 olayın 7'sinde saldırganın tanıdık biri olduğu ve bu tanıdık saldırganların her 10 tanesinden 4'ünün mağdurun ailesinden biri olduğu belirlenmiştir. Irza geçme suçlarının yaklaşık % 40'ının gündüz saat 06.00 ile 18.00 arası işlendiği geri kalanın ise gece işlendiği, yaklaşık % 45'inde suçun mağdura ait veya mağdurla saldırganın birlikte yaşadığı mekanda gerçekleştiği saptanmıştır. Her 4 hükümlüden 1'ine cezaevine girdikten sonra verem testi yapılmadığı, hükümlülerin tamamının ise hayatları boyunca hiç AİDS testi yaptırmadıkları, her 10 hükümlüden 9'unun cezaevine girmeden önce ve girdikten sonra duygusal yada zihinsel açıdan bir uzmandan danışmanlık veya terapi hizmeti almadıkları ve ilaç kullanmadıkları belirlenmiştir.

Summary:

68 7. SUMMARY This study has aimed to investigate what should be done to prevent the crime of rape that is included in items 414 and 416 of TCK (the Turkish Penalty Law) from being committed and to help those people that are sentenced for this crime in the process of re-adaptation to the society. So, a questionnaire was conducted in 17 prisons that are placed in different regions of Turkey in 2001. The participants of the questionnaire were 783 condemned people 27 of whom were sentenced for the crime of rape. After the responses that had been given in the questionnaire were evaluated, they were compared to the results of the studies conducted in Turkey and in abroad in advance. After all the results that were obtained in such studies were examined, we can reach the following conclusions. All the people that were sentenced for the crime of rape were male, about 60 % of these people were 30 or under the age of 30 at the time of crime, 65 % of these people were married or widower or they had been living with someone at the time of crime. More than half of these people had children at the time of crime. 4 of 5 condemned people were undereducated; that is, they couldn't go beyond the primary school education and their education they had taken was at the primary level. Furthermore, some of these people had no education. 4 of 5 condemned people had low income or no income. 9 of 10 victims of the rape were female. In 3 of 4 incidents of rape, the victims were 18 or under the age of 18. In 7 of 10 incidents of rape, the assailant was a familiar one and of these familiar assailants, 4 of 10 were found to be a member of the family of the victim. About 40% of the crimes of the rape were committed between 6:00 and 18:00 in the day time and the rest of those crimes were committed at night. In about 45% of the incidents of the rape, the crime was committed in a place that belonged to the victim or where the victim and the assailant were living together. 1 of 4 condemned people wasn't given a tuberculosis test after they had been placed in a prison. All these condemned people hadn't taken any AIDS test after they had been placed in a prison. About 9 of 10 condemned people hadn't taken any counseling service in terms of emotional or mental problems and had used no drugs before having placed in a prison.