Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları

Conditions for benefiting from unemployment insurance

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 640648 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İşsizlik, her ülkenin mücadele etmek zorunda kaldığı en önemli problemlerin başında gelmektedir. Günümüzde artarak devam etmekte olan işsizliğin tam olarak önlenebilmesi imkan dahilinde değildir. Bununla birlikte aktif ve pasif işgücü hizmetleri ile işsizliğin sebep olacağı sorunların kısmen de olsa önüne geçilebilmesi mümkündür. İşsizliğin tazmini bakımından başvurulan pasif işgücü uygulamalarından biri de işsizlik sigortasıdır. Başlangıçta isteğe bağlı olarak uygulanan işsizlik sigortası işsizlikte meydana gelen artışın da etkisiyle günümüzde birçok ülkede zorunlu hale getirilmiştir. İşsizlik sigortası sosyal güvenlik sistemimizde, dünya üzerindeki diğer ülkelere kıyas ile biraz geç olmakla birlikte, 1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, 4447 sayılı Kanun çerçevesinde işsizlik sigortası ve uygulamaları incelenecektir.

Summary:

Unemployment is one of the most important problems that every country has to struggle with. It is not possible to prevent unemployment which is increasingly continuing today, completely. However, it is possible to prevent the problems caused by unemployment, even partially, with active and passive labor services. One of the passive labor force applications that are applied in terms of compensation for unemployment is unemployment insurance. Unemployment insurance, which was optional at the beginning, has been made compulsory in many countries with the effect of the increase in unemployment today. Unemployment insurance is a little late in our social security system compared to other countries in the world, but it was introduced in 1999 with the Unemployment Insurance Law No. 4447. With in the scope of this study, unemployment insurance and its applications will be examined within the framework of Law No. 4447.