Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinde karara bağlanmış konusu eroin olan uyuşturucu suçları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144490 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

56 T.C.K.'nun 77/1 maddesi gereğince en yüksek ağır hapis cezasının 36 ay ile sınırlandırılması nedeniyle 432 ay ile cezalandırıldığı saptandı. 6 Özet Dünya üzerinde güvenlik birimlerince gerçekleştirilen eroin yakalamalarında ilk Biralarda yer alan Türkiye'de örgütlü biçimde eroin kaçakçılığı saç un n işleyenlerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, 1 Ocak 2002 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 Nolo Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde karara bağlanan ve hükmü kesinleşen, konusu eroin olan, 267 davada yargılanan 1.9'u kadın 663 kişiye ait bilgiler özel olarak hazırlanan formlara işlenerek toplandı, Windows tabanlı, 1 1.0.0, 19 Eylül 2001 sürümlö Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS) bilgisayar yazılımına girildi ve değerlendirildi Genel olarak ifade edilecek olursa, incelenen davalar sonucunda mahkum edilenlerin doğum yerlerinin genellikle Türkiye ve sırasıyla İstanbul, Van ve Hakkari olan 35 yaşlarında erkekler olduğu, ikametgahlarının büyük ölçüde İstanbul olduğu, hemen tamamının polis tararından yakalandığı, eroin kaçakçılığı suçunu yurd içinde Istanbulda ve yurd dışında Almanyada işledikleri, 3 olaydan birinde yurd dışı bağlantısının saptandığı, bu bağlantının genellikle Almanya, İran ve Bulgaristan ile olduğu, beş olaydan birinde araç olarak otomobilin kullanıldığı, yakalanan madde miktarının dava başına yaklaşık 8 kilogram saf eroin olduğu, davalarda genellikle 3 sanığın bulunduğu ve genellikle 10 yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırıldıkları anlaşılmıştır. Yabancı uyruklu olanların genellikle İran ve Nijerya uyruklu oldukları ve yakalanan yabancı uyruklu kadınların tamamının Romanya vatandaşı olduğu görülmüştür. Abstract The heroin catches by the security units on the world, Türkiye is about the first stages. This thesis is prepared to obtain information about the characteristical property of commiting the organized crime of heroin smuggling in Turkiye.Judged of 663 person (19 of them woman) in 267 trial - between the dates of 1 January 2002 and 31 December 2002 -by the Government Security Court (1,2,3,4,5 and 6) of Türkiye Republic Ministry of Justice Istanbul -to reach a decision and bring in a verdict- information of these people is embroidered to the forms which are prapered private fort this operation and entered the Statistical Package for the Social Sciences.SPSS (Windows base 11.0.0, 19 September 2001 version) If we explain it generally, the result of the examined trials the birth place of the condemn people is generally Türkiye and in order Istanbul, Van and Hakkari. Their ages are about 35, sexuality is man and residence Istanbul Nearly all of them arrested by the police, they commit the crime of heroin smuggling in Istanbul and in Germany also the one of the three events is connected with abroad. This connection is generally with Germany, Persiz and Bulgaria. One of the five events the vehicle is car, the substance amount is nearly 8 Kg pure heroin for each event. There are usually 3 suspects in the trials and punished for ten years. Forein criminals are usually Persia and Nigeria citizens. All of the arrested women ara Romania citizen.

Summary:

56 T.C.K.'nun 77/1 maddesi gereğince en yüksek ağır hapis cezasının 36 ay ile sınırlandırılması nedeniyle 432 ay ile cezalandırıldığı saptandı. 6 Özet Dünya üzerinde güvenlik birimlerince gerçekleştirilen eroin yakalamalarında ilk Biralarda yer alan Türkiye'de örgütlü biçimde eroin kaçakçılığı saç un n işleyenlerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, 1 Ocak 2002 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 Nolo Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde karara bağlanan ve hükmü kesinleşen, konusu eroin olan, 267 davada yargılanan 1.9'u kadın 663 kişiye ait bilgiler özel olarak hazırlanan formlara işlenerek toplandı, Windows tabanlı, 1 1.0.0, 19 Eylül 2001 sürümlö Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS) bilgisayar yazılımına girildi ve değerlendirildi Genel olarak ifade edilecek olursa, incelenen davalar sonucunda mahkum edilenlerin doğum yerlerinin genellikle Türkiye ve sırasıyla İstanbul, Van ve Hakkari olan 35 yaşlarında erkekler olduğu, ikametgahlarının büyük ölçüde İstanbul olduğu, hemen tamamının polis tararından yakalandığı, eroin kaçakçılığı suçunu yurd içinde Istanbulda ve yurd dışında Almanyada işledikleri, 3 olaydan birinde yurd dışı bağlantısının saptandığı, bu bağlantının genellikle Almanya, İran ve Bulgaristan ile olduğu, beş olaydan birinde araç olarak otomobilin kullanıldığı, yakalanan madde miktarının dava başına yaklaşık 8 kilogram saf eroin olduğu, davalarda genellikle 3 sanığın bulunduğu ve genellikle 10 yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırıldıkları anlaşılmıştır. Yabancı uyruklu olanların genellikle İran ve Nijerya uyruklu oldukları ve yakalanan yabancı uyruklu kadınların tamamının Romanya vatandaşı olduğu görülmüştür. Abstract The heroin catches by the security units on the world, Türkiye is about the first stages. This thesis is prepared to obtain information about the characteristical property of commiting the organized crime of heroin smuggling in Turkiye.Judged of 663 person (19 of them woman) in 267 trial - between the dates of 1 January 2002 and 31 December 2002 -by the Government Security Court (1,2,3,4,5 and 6) of Türkiye Republic Ministry of Justice Istanbul -to reach a decision and bring in a verdict- information of these people is embroidered to the forms which are prapered private fort this operation and entered the Statistical Package for the Social Sciences.SPSS (Windows base 11.0.0, 19 September 2001 version) If we explain it generally, the result of the examined trials the birth place of the condemn people is generally Türkiye and in order Istanbul, Van and Hakkari. Their ages are about 35, sexuality is man and residence Istanbul Nearly all of them arrested by the police, they commit the crime of heroin smuggling in Istanbul and in Germany also the one of the three events is connected with abroad. This connection is generally with Germany, Persiz and Bulgaria. One of the five events the vehicle is car, the substance amount is nearly 8 Kg pure heroin for each event. There are usually 3 suspects in the trials and punished for ten years. Forein criminals are usually Persia and Nigeria citizens. All of the arrested women ara Romania citizen.