Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

İstanbul'daki Osmanlı Dönemi kütüphane yapıları üzerine bir araştırma ve Hacı Beşir Ağa Kütüphanesi

The Library buildings of the Ottoman Period in İstanbul, Turkey and Hacı Beşir Aga Library

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 67751 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada "İstanbul'daki Osmanlı Dönemi Kütüphane Yapılan", mimari açıdan araştırılıp değerlendirilerek, hangi mimarı anlayış ve konseptte planlanmış olduklarının çözümlenmesi hedeflenmiştir. Dönem sınırlaması yapılmadan İstanbul'daki mevcut Osmanlı Kütüphaneleri tesbit edilmiş, bunlardan kütüphane amaçlı inşa edilmeyip de sonradan ışlevlendınlenler ayıklanarak, bir liste oluşturulmuştur. Bu şekilde tesbit edilen kütüphaneler mimari açıdan değerlendirilerek katalog hazırlanmış ve çeşitli açılardan sınıflandırmalar yapılmıştır. Osmanlı Kütüphaneleri pek çok hayır kurumu gibi halk tarafından vakıf eserleri olarak ortaya çıkmaktadır. Kültürümüzün yazılı ve basılı eserlerini yüzyıllar boyu koruyan, saklayan ve günümüze aktaran kütüphanelerimiz çok önemli kültür yapılanmızdır. Kütüphane oluşumu ihtiyacın ve kitap mevcudunun artmasına bağlı bir gelişim göstermektedir. Cami ve medreselerdeki kitap raflarını bu yapılarda ayrılan özel odalar izlemiş ve sonunda kütüphane binalarının tasarlanıp inşaa edilmesi gerçekleşmiştir. Osmanlı Kütüphaneleri çok kompleks yapılar olarak karşımıza çıkmamaktadır. İhtiyaçlara asgari düzeyde cevap verebilecek büyüklükte tasarlanmışlardır Tek bir mekandan oluşabildiği gibi banisinin gücü ve isteğine göre okuma salonu, kitap deposu, revak, tuvalet, hademe odası. meşruta...gibi mekanları da bulundurabilmektedir. Osmanlı Kütüphaneleri konumlarına göre:. Bağımsız Kütüphaneler. Külliye îçi Kütüphaneler Ayrık Başka yapıya bitişik olarak bulunmaktadır Okuma salonu plan tıpı ise aşağıdaki biçimde sınıflandırılmaktadır:. Merkezi Planlı Kare Haçvari Eyvanlı. Eksene Bağlı Dikdörtgen Çokgen Kütüphanelerin büyük çoğunluğu özgün işlevini sürdürmemektedir. Bazdan vakıflar tarafından satılmış ya da kiraya verilmiştir. Kolleksiyonları ise bir kaçı dışında Süleymaniye ve Millet KütüphanelerTnde toplanmıştır.

Summary:

SUMMARY This work is an investigation into the library buildings of the Ottoman period in İstanbul. Turkey. These buildings were investigated from an architectural viewpoint with the aim of determining the architectural understanding utilized and consepts planned. Without considering individual time periods, the extant Ottoman libraries of Istanbul were identified. Those buildings not built as libraries per se but later utilized as libraries were excluded from the list The library buildings were then cataloged and classified according to various categories The Ottoman libraries were primarily built by the public through various charitable foundations. These libraries repsent significant cultural institutions as they acted to preserve the written and published documents of our culture for centuries. There was a continual increase m requirements to build new libraries built as independent structures developed out of the former use of bookshelves in mosquesses and medresses. Although Ottoman library buildings are very complex, they have been designed in a manner to maintain space at minumum required levels. While many were designed with one major space, others are more complex and many have included settings as diverse as reading rooms, book depots, porticos, toilets, cleaner's room, or lodgings. Ottoman libraries can be classified as. independent library buildings. Libraries within mosque complexes Sequestered libraries Attached to a separate building The reading rooms can be classified as:. Central Plan Square Cross - shaped Courtyard. On an axisRectangular Multi - angled Today, the wide majority of Ottoman period libraries are not being used for their orijinal purpose. Many have been sold or given for rent by the foundations which owned them The book collections, with only very rare exceptions, have been gathered together in the Sülevmanıve or Natinal Libraries.