Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul'daki özel hastanelarde eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir araştırma

A Study on assessing training needs in private hospitals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104824 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Eğitim insanlar ve kurumlar için her zaman önemli olmuştur Özellikle insan yaşamının söz konusu olduğu, temel girdi ve çıktısı insan olan sağlık kurumlarında, önemi daha fazladır Birer işletme olan hastaneler ayakta kalabilmek, artan maliyetler, değişen teknoloji, yeni yönetim anlayışları, sosyal ve ekonomik baskılarla baş edebilmek için yöneticisinden hasta bakıcısına kadar eğitim faaliyetlerine önem vermek zorundadır Eğitim bir süreçtir Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi bu sürecin ilk adımıdır Bu çalışma, hastanelerde verilen eğitimlerin ne kadarının sağlıklı bir eğitim ihtiyaç belirleme çalışması yapıldıktan sonra gerçekleştiğini, eğitim ihtiyacı belirlemeye verilen önemi ve eğitim ihtiyacı belirleme çalışmaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır İstanbul sınırları dahilinde 35 özel hastanede yapılan bu araştırma, genel olarak tanımlayıcı bir araştırmadır Anket yöntemiyle toplanan verilerin analizinde frekans dağılımı kullanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ Eğitim insanlar ve kurumlar için her zaman önemli olmuştur Özellikle insan yaşamının söz konusu olduğu, temel girdi ve çıktısı insan olan sağlık kurumlarında, önemi daha fazladır Birer işletme olan hastaneler ayakta kalabilmek, artan maliyetler, değişen teknoloji, yeni yönetim anlayışları, sosyal ve ekonomik baskılarla baş edebilmek için yöneticisinden hasta bakıcısına kadar eğitim faaliyetlerine önem vermek zorundadır Eğitim bir süreçtir Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi bu sürecin ilk adımıdır Bu çalışma, hastanelerde verilen eğitimlerin ne kadarının sağlıklı bir eğitim ihtiyaç belirleme çalışması yapıldıktan sonra gerçekleştiğini, eğitim ihtiyacı belirlemeye verilen önemi ve eğitim ihtiyacı belirleme çalışmaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır İstanbul sınırları dahilinde 35 özel hastanede yapılan bu araştırma, genel olarak tanımlayıcı bir araştırmadır Anket yöntemiyle toplanan verilerin analizinde frekans dağılımı kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.