Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) farklı yetiştirme sistemlerinin besi performansı, karkas ve et kalitesine etkisi

Effect of different breeding systems on growth performance, carcass and meat quality of Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 453427 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, Japon bıldırcınlarını farklı yetiştirme koşullarında barındırmanın besi performansı, karkas değerleri ve et kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır Araştırmada 3 farklı yetiştirme sistemi uygulanmış, birinci grup kafes sistemi, ikinci grup kafes + yer sistemi (0-2 hafta kafes + 3-6 hafta yer) ve üçüncü grup ise yer sisteminden oluşturulmuştur Deneme sonunda gruplar arasında en iyi canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı kafeste yetiştirilen bıldırcınlardan elde edilmiştir Denemenin 5 ve 6 haftasında karkas ve et kalite özellikleri belirlenmiştir 5 haftada en yüksek karkas ağırlığı ve karkas randımanı değeri kafeste yetiştirilen gruptan elde edilirken 6 haftada gruplar arasında farklılık bulunmamıştır 5 haftada karkas ana parçalarından but ağırlığı oranları açısından en yüksek değer yer sisteminde yetiştirilen gruptan, göğüs ana parça oranı ise kafeste yetiştirilen gruptan elde edilmiştir 6 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study was conducted to investigate the effects of housing at different raising conditions on growth performance, carcass and meat quality parameters of Japanese quails ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.