Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Adli Psikoloji Bilim Dalı

Kasten adam öldürme suçu işlemiş hükümlü erkeklerin bağlanma stillerinin, çocukluk çağı travmalarının ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi

Analyse the attachment styles, childhood traumatic experiences and the state-trait anger expression of male offenders who committed murder

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 344834 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Suç ve suç davranışı, insanlık tarihinin oldukça ilgi çeken konularından biridir Suç davranışı, bağlanma stilleri, öfke ve travmatik yaşantılar gibi bazı psikososyal değişkenlerle oldukça ilişkilidir Bu nedenle, bu araştırmanın amacı kasten adam öldürme suçu işleyen ve bu suçtan dolayı hüküm giymiş erkeklerin bağlanma stilleri, öfke ifade biçimleri ve çocukluk çağı travma yaşantılarını incelemektir Suçlu profili çıkarmada bu psikolojik özelliklerin bir katkı sağlayabileceğinin düşünülmesi araştırmanın diğer bir amacıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Crime and crime behavior are interesting subjects of human history from centuries In addition to this crime behavior also has a relationship with some psychosocial variables like attachment styles, anger and traumatic experiences Accordingly, this study aims to investigate the attachment styles, the state-trait anger and childhood traumatic experiences of male offenders who committed murder Another aim of this study is to be able to construct a criminal profile with the help of these psychosocial variables 100 male offenders from Marmara Region and as a control group 100 male who didn?t commit crime participated in this study Five assessment devices- Informed Consent Form, Personal Information Form which is prepared by the researcher, The State-Trait Anger, Childhood Trauma Questionnaire, Experiences in Close Relationships ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.