Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyomühendislik Anabilim Dalı

Kemik kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere biyosilikalı TiO2 katkılı 45S5 biyoaktif camların üretimi

Fabrication of biosilicate TiO2-doped 45S5 bioactive glasses for purpose of fracture healing therapy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432050 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kemik kırıklarının onarımında kullanılmak üzere pirinç kabuğu külünden elde edilen silika ve ticari silika kullanılarak farklı oranlarda Ti içeren 45S5 biyoaktif camlar elde edildi. Farklı silika kaynakları ve Ti katkı oranlarının biyoaktif camların mekanik özellikleri üzerindeki etkisi yapay vücut sıvısı içerisinde bekletildikten sonra belirli aralıklarla Vickers sertlik değerleri alınarak incelendi. Mekanik özelliklerinin takibine paralel olarak hidroksiapatit oluşumu, ICP analizleri ve SEM görüntüleri alınarak incelendi, ağırlık ve pH değişimleri izlenerek biyobozunurlukları değerlendirildi. Titanyum katkılı 45S5 biyoaktif camların osteoindüktivitesi ve kemik-benzeri hücrelerin canlılığı; MTT tayini, alkalin fosfataz aktivitesi ve mineralizasyon oranlarıyla tespit edildi. Yapılan çalışmalar ışığında %1 ve %4 Ti içerikli pirinç kabuğu silikalı biyoaktif camların biyobozunurluk ve mekanik dayanım açısından ticari katkılı bioaktif camlara kıyasla daha üstün özellikte olduğu, in vitro koşullarda ALPaz aktivitesi, mineralizasyon çalışmaları ve MTT sonuçlarına göre SAOS-2 osteoblast benzeri hücrelerde %1 Ti katkılı biyoaktif cam kullanımının daha anlamlı olduğu kanaatine varıldı.

Summary:

Using rice husk ash (RHA) derived silica and commercial silica, two different groups of 45S5 bioactive glasses are obtained with various rate of Ti additives. Effects of various rates of Ti addition and usage of different silica sources on mechanical properties of the bioactive glasses are considered by Vickers hardness assesments, periodically after incubating the glasses in SBF. Parallelly to mechanical property follow-ups, hydroxyapatite formation is observed with ICP analysis and SEM photomicrographs, while assesing biodegradability via changings in pH and weights. Osteoinductivity of Ti- doped 45S5 bioactive glasses and vitality of osteoblast-like cells are studied with MTT method, ALPase activity and mineralization rates. According to the examinations, 1% and 4% Ti-doped RHA-derived silicate 45S5 bioactive glasses are thought to have better mechanical and biogradability properties in comparison with commercial silicate bioactive glasses and under in vitro circumtances in accordance with MTT analysis, ALPase activity and mineralization studies, it can be better to use 1% Ti- doped bioactive glasses on SAOS-2 osteoblast-like cells.