Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Kesim öncesi etlik piliçlerin bilinçsizleştirilmesi için kullanılan farklı frekanslardaki alternatif akımın hayvan refahı, karkas kusurları ve et kalitesi üzerine etkileri

Effect of alternating and direct electrical currents and various stunning frequencies on animal welfare, carcass defects and meat quality of broilers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360899 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, kesim öncesi elektrik akımıyla bilinçsizleştirmenin, etlik piliçlerin refahı, karkas kusurları ve et kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemektir Kesim öncesi elektrikle bilinçsizleştirmenin piliçlerin refahı üzerindeki etkilerini belirmek için üniversitenin kanatlı tesisinde (deneme 1) ve piliçlerin et kalite özelliklerine olan etkilerini incelemek için kanatlı kesimhanesinde ticari koşullar altında (deneme 2) iki deneme yürütülmüştür Her bir denemede, 180 adet etlik piliç kullanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The objective of this study was to determine the effects of pre-slaughtering electrical stunning on poultry welfare, carcass defects and meat quality characteristics of broilers Two trials were conducted to study the effect of pre-slaughtering electrical stunning on welfare of chickens in poultry plant of the university (trial 1) and meat quality characteristics of broilers under commercial condition in poultry slaughterhouse (trial 2) In each trial, 180 broiler chickens were used ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.