Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyasi Tarih Bilim Dalı

Kıbrıs sorununa ilişkin Türk tezlerinin Uluslararası Hukuk çerçevesinde analizi

The Turkish dissertations regarding Cyprus issue and their analysis in the framework of International Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezimizde ilk olarak 1960 yılına kadarki Kıbrıs Adasının tarihine kısaca giriş yapıldı. Bu tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı anlatıldı. Bu doğrultuda, Ada'nın Anadolu yarımadası ve Yunanistan ile tarihsel, sosyo-ekonomik ve kültürel bağları karşılaştırılmasının önemli olacağını düşündük. Daha sonra, Osmanlı Devleti'nin adayı fethetmesiyle birlikte adanın yaşamış olduğu barış ortamından bahsettik. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesinden sonra Kıbrıs İngiliz yönetimi tarafından ilhak edilmiştir. Bu ilhakın ardından İngiliz yönetimindeki Ada'da uygulanan politikalar ele alındı ve İngiliz yönetiminin Rumların Enosis talepleri karşısındaki tutumu analiz edildi. Burada Türk tarafı aleyhine giden süreçten bahsetmek önemliydi. İngiliz yönetiminden sonra adanın kime bırakılacağı soru işareti olarak belirmiştir. Bizde tarafların ortaya attıkları argümanları inceledik ve bu argümanların hukuki analizini yapmaya çalıştık. 1959-1960 Antlaşmaları ile birlikte Kıbrıs Yönetimi Türk ve Rum egemenliğine bırakılmış, bu sayede Türkiye'nin adadaki taksim talebi ile Yunanistan'ın Enosis talebi tatmin edilmiştir. Daha sonra tüm tarafların kendi rızalarıyla kurduğu bu antlaşmaların ortaya koyduğu düzen incelendi ve bu kurulan Sui Generis (Kendine Özgü) yapının uluslararası hukuk anlamında ne gibi özelliklere sahip olduğundan bahsedildi. Daha sonra, tarafların kendi rızalarıyla oluşturduğu bu düzenin Rumların tutumu nedeniyle yıkılması üzerinde duruldu. Bu düzenin yıkılmasından sonra Rumların 1959-1960 Antlaşmalarının hukuka aykırı olduğu yönündeki iddiaları incelendi. Bu iddiaların uluslararası hukuktaki yerinin ne olduğu konusunda detaylı açıklamalarda bulunuldu. Bu arada, özellikle Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gerçekleştirilen belli başlı önemli müzakerelerden de bahsedildi. Bunlardan Gali Fikirler Dizisi ve Annan Planları detaylıca anlatıldı. Bu Planların avantajlarından ve dezavantajlarından söz edildi.

Summary:

Initially, in this thesis we briefly lead in the history of Cyprus until 1960. We mentioned that many civilizations hosted by Cyprus in this historical process. Thereafter, we thought that it would be vitally important to compare the historical, socio-economic and cultural ties of Anatolian Peninsula and Greece with Cyprus. Afterwards we touched on the peace environment that established by Ottoman Empire right after the Ottoman conquest of the Island. After the entry of the Ottoman Empire in World War I, Cyprus annexed by the British Administration. After explaining the annexation of the island by the British Government, we discussed and analyzed the British policies implemented and attitude towards Enosis demand of Greek Cypriots. In this regard, it was important to address to the process which was leading to the detrimental of the Turkish Cypriots. After the end of British rule in Cyprus, there was a question that emerged who would rule the island. We elaborate on arguments which put forward by parties on the island and tried to do legal analysis of these arguments. With the 1959-1960 Treaties, Cyprus Administration has left to Turkish and Greek Cypriots' sovereignty. Thus, the demand for Enosis (unification) with Greece and the demand of Taksim (partition) to Turkey had satisfied. Subsequently, we examined the Treaties of 1959-1960 and its established order that accepted by parties' own consent. Furthermore, we evaluated the founded Sui Generis structure in the context of international law. After that, we laid stress on the collapse of the order due to Greek Cypriots' attitudes. Lastly, we analyzed claims of Greek Cypriots side that The Treaties of 1959-1960 are legally null and void and scrutinized their claims' validity in the terms of international law. In the meantime, we particularly touch upon the certain vital negotiations which carried out by United Nations. The Gali Set of Ideas and the Annan Plan were mentioned in detail and we shed light on theirs advantages and disadvantages.