Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kıdem tazminatının gelişimi ve kıdem tazminatı fonu

Evoluation of severance compensation and severance pay fund

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487698 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezde, kıdem tazminatı kavramı ve gelişimi incelenmiştir. Kıdem tazminatının finansmanı ele alınmıştır.Kıdem tazminatı fonu konusu detaylı incelenmiştir. Kıdem tazminatı fonu ve işsizlik sigortası ilişkisi ele alınmıştır.

Summary:

In the thesis, the concept and development of severance pay is examined.The financing of severance pay is discussed. The issue of severance pay fund has been examined in detail.The relation between the severance pay fund and the unemployment insurance has been considered.