Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin folkloru

Folklore of Meskhetian Turks inhabiting Kyrgyzstan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218797 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kırgızistan'da Yaşayan Ahıska Türklerinin Folkloru adlı bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır.Çalışmamızın birinci bölümünde ?Anonim Halk Şiiri? başlığı altında derlediğimiz ninni, mâni, türkü ve ağıtlar yer almaktadır.İkinci bölümde yer alan ?Kalıplaşmış İfadeler? ise atasözleri, bilmeceler ve tekerlemeler oluşturmaktadır. Atasözleri ve bilmeceleri manzum ve mensur olarak ikiye ayırdık. Bilmeceleri bir de konularına göre ayırdık. Tekerlemeleri ise oyun ve yanıltmacalar olarak iki bölümde gösterdik.Üçüncü bölümü oluşturan ?Halk Anlatıları?da derlediğimiz masalları sıraladık. Masalları, hayvan masalları, asıl halk masalları ve yalanlamalı masallar diye üç altbölüme ayırdık.Dördüncü bölümde ?Geçiş Dönemlerine? yer verdik. Ahıskalıların doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili gelenekler burada değerlendirilmiştir.Beşinci bölümde ?Halk Mutfağı? yer almaktadır. Ahıskalıların hazırladıkları yöresel yemekleri tarifleriyle birlikte bölümde verilmiştir.Altıncı bölüm ?Halk Takvimi? ve ?Bayramlar, Törenler, Kutlamalar? adını taşımaktadır. Burada Ahıskalıların aylara, mevsimlere verdikleri adlar mevcuttur.Yedinci bölümde ise Sonuç, Kaynakça, Kaynak Şahıslar, Sözlük mevcuttur.

Summary:

Entitled Folklore of Meskhetian Turks Inhabiting Kyrgyzstan, this study consists of seven sections.In the first section of our study lullabies, elegies, folk songs, and manis* were dealt with under the title of ?Anonymous Folk Poetry?.?Stereotypical Connotations? taking place in the second section consists of proverbs, riddles, and rigmaroles. We have divided proverbs and riddles into two parts as verse and prose. We have divided riddles according to their subject matters as well. As for rigmaroles, we have presented them under two sections called game, and fallacy.In ?Folk Stories? comprising the third section we have compiled the folk tales that we selected. We have studied folk tales in three subsections called fables, main folk tales, and impugnation folk tales.In the fourth section we have dealt with ?Transition Periods?. Birth, marriage, and death related traditions of Meskhetians were evaluated in this section.?Folk Cuisine? takes place in the fifth section. Regional cuisine of Meskhetians was presented with their recipes in this section.Sixth section is entitled ?Communal Calendar? and ?Festivals, Ceremonies, and Celebrations?. This section covers Meskhetian names of months and seasons.Seventh section consists of Conclusion, Bibliography, and Glossary.