Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kombine spinal-epidural ve hasta kontrollü epidural analjezi yöntemleri kullanılarak ropivakain ve bupivakainin travay sürecine etkilerinin karşılaştırılması

The, comparison of the effects of bupivacaine and ropivacaine on the duration of labor while using combined spinal-epidural and patient-controlled analgesia techniques

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131833 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

4. ÖZET KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL VE HASTA KONTROLLÜ EPİDURAL ANALJEZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ROPİVAKAİN VE BUPİVAKAİNİN TRAVAY SÜRECİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Cemil Akıllı, Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İnciraltı/İzmir Doğum ağrısının, etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde sağaltılması için günümüzde Kombine Spinal Epidural (KSE) analjezi en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Çalışmaya alınan nullipar gebelere, KSE ve hasta kontrollü epidural analjezi (HKEA) yöntemleri kullanılarak ropivakain veya bupivakainine eklenen fentanil ile analjezi sağlanması ve her iki ilacın travay sürecine etkilerinin randomize, prospektif ve çift kör bir çalışma ile karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya, ASA l-ll, servikal açıklığı £5cm olan 50 nullipar gebe alındı. KSE teknik kullanılarak bupivakain grubuna (Grup B) 1ml %0.25 bupivakain+25 ug fentanil, ropivakain grubuna (Grup R) 1ml %0.25 ropivakain+25 ug fentanil intratekal olarak uygulandı. Gebelerin ağrıları başladığında, 2 ug/ml fentanil + %0.125 konsantrasyonunda bupivakain veya ropivakain solüsyonu içeren ve sürekli infüzyon + aralıklı bolus programı ile HKA uygulamasına başlandı. Gruplar arasında demografik, hemodinamik, VAS ve kullanılan ilaç miktarı açısından anlamlı fark yoktu. Motor blok oluşması ve duyusal blok düzeyi Grup B' de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Travay süresi, maternal ve fetal yan etkiler ve anne memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç olarak, KSE ve HKEA yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen doğum analjezisinde %0.125 konsantrasyonundaki ropivakainin daha düşük düzeyde duyusal blok oluşturması ve motor blok yapmaması, travay süresinin bupivakainden daha kısa olması nedeniyle bupivakaine iyi bir alternatif olduğu kanısına varıldı. Anahtar Kelimeler : Doğum analjezisi, ropivakain, bupivakain, kombine spinal epidural analjezi, hasta kontrollü epidural analjezi, travay.

Summary:

5. SUMMARY (İNGİLİZCE İSİM ve ÖZET) THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF BUPIVACAINE AND ROPIVACAINE ON THE DURATION OF LABOR WHILE USING COMBINED SPINAL-EPIDURAL AND PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA TECHNIQUES Dr. Cemil Akıllı, Dokuz Eylül University Department of Anesthesiology and Reanimation İnciraltı-İzmir / TÜRKİYE Combined spinal-epidural analgesia (CSE) is one of the most popular and frequently used techniques with the purpose of effective, quick and safe treatment of labor pain. The purpose of this prospective, double-blind, randomized study is to compare the effects of ropivacaine and bupivacaine with fentanyl by using the techniques of CSE and patient-controlled epidural analgesia (PCEA) on the course of labor in nulliparous women. A total of 50, ASA physical status I and II, nulliparous parturients with <5cm cervical dilatation were studied. Parturients were given 1 mL of bupivacaine 0.25% + fentanyl 25 |ag in group bupivacaine (Group B) and 1 mL of ropivacaine 0.25% + fentanyl 25 \xg in group ropivacaine (Group R) intratechally by using CSE technique. The parturients were permitted to self-administer the analgesic doses of the solution of bupivacaine 0.125% or ropivacaine 0.125% which contains fentanyl (2 ng/ml) via the infusion pump programmed with the continuous infusion and intermittent boluses regime when they felt pain. There were no significant differences between groups in terms of demographic data, hemodynamic changes, Visual Analogue Scale (VAS) and the amount of analgesics used. Motor blockade and the level of sensory block were statistically higher in group B. There were no significant differences between groups in terms of the duration of labor, the effects on parturients and neonates and mother satisfaction. Finally, we conclude that, ropivacaine 0.125% used with the CSE and PCEA techniques in obstetric analgesia may be a superior alternative to bupivacaine because of that it does not produce motor block, the level of sensory block is optimal and the duration of labor is shorter than with bupivacaine. Key words: Obstetric analgesia, ropivacaine, bupivacaine, CSEA, PCEA, labor.