Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Kontrollü akım taşıyıcılarda performans iyileştirme çalışması

A Study of performance evaluation in controlled current conveyor

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103998 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

KONTROLLÜ AKIM TAŞIYICILARDA PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI ÖZET Son yıllarda akım-modlu devrelere olan ilgi giderek artmaktadır. Bu ilginin nedenleri, akım-modlu devrelerin gerilim-modlu devrelere göre daha büyük bant genişliği, yükselme eğimi, değişim aralığı, daha basit devre yapısı ve düşük tüketimi sağlamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan akım kontrollü akım taşıyıcılar (CCCII) akım-modlu devre tasarımında son zamanlarada çok popüler hale gelmiştir. Kontrollü akım taşıyıcı kullanılarak akım-modlu devrelerin parametreleri ve frekans bölgesi geniş bir değişim aralığında elektronik olarak ayarlanabilme imkanı sağlamaktadır. Bu tezde klasik akım aynası ve karışık geçişlineerlikli çevrimle gerçeklenen klasik akım taşıyıcı devrelerinin düşük giriş direci, düşük çıkış direnci ve klasik akım aynasının akım iletme doğruluğunun düşük olması baz alınmıştır. Bu bağlamada gerek bipolar gerekse CMOS klasik kontrollü akım taşıyıcı devre yapılarında daha yüksek performanslı ve daha yüksek doğruluklu akım aynası devreleri kullanılmış ve yüksek performanslı CCCII devreleri tasarlanmıştır. Tezin 3. ve 4. bölümünde konrollu akım taşıyıcı tasarımında kullanılan yüksek performanslı giriş ve çıkış katları anlatılmaktadır. Bölüm 5 'de bölüm 3 ve 4 de anlatılan yapılar kullanılarak yüksek performanslı CCCII devreleri tasarlanmıştır. Bölüm 6'da tasarlanan akım taşıyıcıların DC ve AC performansları incelenmiştir. Bölüm 7 'de tasarlanan akım taşıyıcı yapılan hangi devrelerde kullanılabileceğinin gösterilmesi amacıyla filtre uygulamalarında kullanılmıştır. xxı

Summary:

A STUDY OF PERFORMANCE EVALUATION IN CONTROLLED CURRENT CONVEYOR SUMMARY There is an increasing interest in the current-mode circuits in recent years. The reason that current-mode circuits is preferred to the voltage-mode circuits, is the wider bandwidth, rising tendency, wider dynamic range, simple circuitry and lower power consumtion of those circuits. On the other hand, current controlled current conveyors (CCCII) has become extremely popular in current-mode circuit designing these days. By using CCCII, it is possible to adjust the parameters, and frequency regions of the current-mode at a wider range of shifting interval. This thesis is based on classical current conveyor, is realized by the conventional current mirror and mixed translinear loop, low input resistance, low output resistance and the low level transfer accuracy of the traditional current mirrors. Therefore high performace and more accurate current mirror are used to design high performance CCCII circuits either in bipolar or CMOS conventional controlled current conveyor circuit structures. In the third and fourth sections of this thesis; high performenace input, output layers used for designing controlled current conveyors, are studied. Sections five investigates the designing of high performance CCCII circuits which have been studied in sections three and four. In section six the DC and AC performances of the current conveyors are discussed. Section seven, is used for filter applications to indicate the circuits where the designed current conveyor structures can be used xxn