Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Patoloji Anabilim Dalı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Transtorasik Akciğer İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi

Transthoracic Fine Needle Aspiration Cytology of Nonsmall Cell Lung Carcinomas

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452971 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer karsinomlarının tanısında transtorasik ince iğne aspirasyon sitolojisi oldukça yararlıdır Tanı değeri özellikle küçük hücreli ve küçük hücreli dışı karsinom ayrımında yüksektir Son yıllarda özellikle de hedefe yönelik tedavi olanaklarındaki gelişmeler küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarının alttiplendirilmesinin önemini arttırmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Transthoracic fine needle aspiration cytology is a very useful diagnostic tool for the diagnosis of lung cancers It is valuable for the differential diagnosis of small cell and nonsmall cell lung carcinomas The emergence of new targeted therapies has raised the importance of subtyping nonsmall cell lung carcinomas (NSCLC) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.