Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı

Küllüoba İlk Tunç Çağı III çanak çömleği

Küllüoba Early Bronze Age III pottery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146825 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Küllüoba İlk Tunç Çağı İÜ Çanak Çömleği", başlıklı tez çalışmasının konusunu oluşturan malzeme, 1996-2003 yıllan arasında Küllüoba höyüğü kazılarında stratigrafîk olarak ele geçirilen erken İlk Tunç Çağı IH çanak çömleğidir. Çalışmanın amacı söz konusu çanak çömleğin mal ve biçim özelliklerinin ve gelişiminin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bu malzemenin çevre bölgelerle olan ilişkilerinin saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle malzeme mal ve biçim özelliklerine göre ayrılmış ve istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. Daha sonra ise özellikle Batı Anadolu'da uzun İlk Tunç çağı stratigrafileri veren Troya ve Beycesultan çanak çömleğine dayanılarak Küllüoba İlk Tunç Çağı IH çanak çömleğinin tarihlendirilmesine çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında ele alman erken İlk Tunç Çağı M çanak çömleği üç ana mimari evrede saptanmıştır. Aşağıdan yukarıya doğru m C, Di B ve HI A olarak isimlendirilen bu evrelerde gerek çanak çömlek yapım tekniklerindeki değişim gerekse form ve mal gruplarında ortaya çıkan yenilikler ve gelişme açıkça izlenebilmektedir. Söz konusu çanak çömleğin ortaya çıkışı ve gelişimi özellikle Troya, Beycesultan ve Tarsus ile önemli paralellikler göstermektedir. Ayrıca İlk Tunç Çağı II sonundan itibaren kuzeybatı Anadolu ile Kuzey Suriye ve Kilikya ile olan ticari ilişkiler bu dönemde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, Küllüoba' da ileride yapılacak olan çalışmalar Troya, Beycesultan ile Tarsus kronolojilerinin karşılaştırılmasına ve daha sağlıklı bir Batı Anadolu İlk Tunç Çağı kronolojisinin saptanmasına önemli katkılarda bulunacaktır.

Summary:

In this thesis entitled as "Küllüoba Early Bronze Age Pottery" is studied the early EBA HI pottery excavated stratigraphically at Küllüoba between the years 1996-2003. The aim of this work, is to study the properties and the development of wares and forms of this pottery and its affinities with the pottery groups of the neighbouring regions. In doing this so, first the material is grouped according to the wares and forms, then evaluated statistically. Finally, The sequence of this pottery is synchronised with the long EBA Stratigraphies of Troia and Beycesultan. This material comes from three main architectural phases numbered EI C, IH B and HI A from top down respectively. One can trace the changes and developments both in the techniques of pottery making, and innovations and development in the groupings of wares and forms. The emergence and the development of this pottery demonstrate parallels especially with those of Troia, Beycesultan and Tarsus. From the end phases of EB II on, the trade relations were intensified between Northwestern Anatolia and the regions of Syro-Cilicia. Therefore, the further investigations at Küllüoba in the succeding years willl make immence contribution to synchronise the sequences of Troia, Beycesultan and Tarsus and to establish a more reliable Early Bronze Age chronology in Western Anatolia. in