Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı

Küllüoba İTÇ II çanak çömleği

Early bronze age II pottery of Küllüoba

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146836 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi sınırlan içinde yer alan, Küllüoba Höyüğü'nde 1996 yılından beri, Turan Efe başkanlığında sürdürülen kazılar sonucunda ele geçirilen, İTÇ II dönemi çanak çömleği, bu çalışmanın konusu oluşturmaktadır. Söz konusu çanak çömlek, mal ve form özellikleri açısından incelenip, bu çanak çömleğin ÎTÇ İP de Batı Anadolu'daki çanak çömlek grupları içindeki yeri ve önemine değinilmiştir. Stratigrafik olarak ele geçirilmiş olan Küllüoba İTÇ II çanak çömleğinin, Batı Anadolu kronolojisinin daha sağlıklı saptanabilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Külllüoba îçbatı Anadolu'da, mimari ve çanak çömlek gelişimiyle beraber Tarsus, Troya, Beycesultan ve Limantepe' den sonra Batı Anadolu'da bilmen dördüncü en uzun kesintisiz İlk Tunç Çağı kronolojisini vermesi açısından oldukça önemli bir yere sahitir. Yukarı Sakarya çanak çömleği grubu özelliklerini veren Küllüoba buluntuları, çağdaşı olan komşu bölgelerin çanak çömlek gruplarıyla farklılıklar göstermekle beraber ortak öğelere de sahiptir. Bu grubun özellikleri ve gelişimi Demircihöyük grubuyla genelde önemli paralellikler göstermekle beraber farklılıklar da vardır. Demircihöyük grubunda İTÇH'de black-topped malların oram %40'larda olmasına karşın Küllüoba' da %3'lerdedir. Bu şekilde bugüne kadar özellikleri hakkında sadece yüzey araştırmalarından bilgi edindiğimiz Yukarı Sakarya çanak çömlek grubu İTÇ II özellikleri ve gelişimi hakkında, Küllüoba önemli ve detaylı bilgiler vermektedir.

Summary:

Excavations at the mound of Küllüoba wich lies within the boundaries of the administrative district of Seyitgazi in the province of Eskişehir, continues since 1996 under the direction of Turan Efe. The EB II pottery found after the excavations, constitutes the subject of this study. The pottery under consideration was first classified by the ware and the shape features and evaluated statistically and it have been refered to the place and to the importance of this pottery in the other pottery groups of the inland western Anatolia. We think that, the EB II pottery of Küllüoba wich founded stratigraphically, will provide important clues to establish west Anatolian chronology. Within western Anatolia, Küllüoba represents, following the excavations at Tarsus, Beycesultan, Troia and Limantepe, the fifth long sequence documented. Küllüoba EB II pottery wich reflects the upper Sakarya pottery group's characteristics have differents elements than those of the the neigboring pottery groups, however, they have common elements with each others. The sequence of the upper Sakarya pottery group is generally parallel with the sequence of the Demirchöyük pottery group. Nevertheless, there are important differences too. In the EB II period, at Demircihöyük, black-topped ware represents %40, but at Küllüoba it represents %3 of the total pottery. Finally, about the sequence of the upper Sakarya pottery group, Küllüoba gives us very important and detailed information. m