Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzik Bilimleri Anasanat Dalı

Kültürel sermaye bağlamında geleneksel Türk sanat müziğinde yorum problemi ve şef figürü

The problem of interpretation and the figure of conductor in traditional art music within the context of cultural capital

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 485853 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This graduate thesis tracing the way from the traditional Turkish art music bands/ choruses and the conductors working in these communities in İzmir questions whether there is a western sense of conduct in traditional Turkish art music ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.