Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

L2 motivational self system of Turkish EFL learners and their achievement attributions

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerinin ikinci dilde motivasyon benlik sistemi ve başarı yüklemeleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 610779 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This quantitative study aims to investigate the L2 Motivational Self System of preparatory school Turkish EFL students in terms of linguistic self-confidence, ideal L2 self, ought-to L2 self, and L2 learning experience (attitudes towards learning English) In order to investigate L2MSS of EFL students, Motivation Questionnaire consisting of 30 items was administrated This study also aims at finding out EFL students' attributions on success and failure in learning English To investigate the attributions of the participants, Achievement Attributions Questionnaire including 23 items was conducted ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu niceliksel çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ve hazırlık okulunda eğitim gören Türk üniversite öğrencilerinin ikinci dildeki özgüveni, ideal ikinci dil benliği, zorunlu ikinci dil benliği ve İngilizce öğrenmeye olan tutumları bakımından İkinci Dil Öğreniminde Motivasyon Benlik Sistemini incelemeyi amaçlamaktadır Öğrencilerin İkinci Dil Öğrenimindeki Motivasyon Benlik Sistemini inceleyebilmek için 30 maddeden oluşan Motivasyon Anketi uygulanmıştır Bu çalışma aynı zamanda öğrencilerin İngilizcedeki başarı ve başarısızlığına yönelik yüklemelerini belirlemeyi hedeflemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.