Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı

La Classe inversée dans les pratiques de l'enseignement du FLE

Çevrilmiş sınıf modelinin yabancı dil olarak Fransızca öğrenimine etkisinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463462 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yabancı dil öğrencilerinin dilsel ve eğitsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve dili otonom bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, eylemsel yaklaşımın öncelikleri arasındadır Buna karşın, yabancı dil derslerini, klasik öğrenme şemasına uyarak (herkesin aynı konuyu, aynı anda ve aynı ortamda öğreneceği şekilde) tasarlamak, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına uygun bir şekilde ilerlemelerine ve kendilerine özgü öğrenme stratejilerini gerçekleştirmelerine her zaman olanak vermemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Taking account of learners' language and pedagogical needs as well as their autonomous learning are the priorities of the action oriented language teaching However, modeling language courses by rigorously respecting the three classical pedagogical units (which consists in learning the same thing, in the same class and at the same time as the others) does not always allow language learners to progress at their own pace or to use their own strategies ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.