Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Lesson study-a personal and professional development model for preservice ELT teachers

Ders araştırması: Aday İngilizce öğretmenleri için kişisel ve mesleki gelişim modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 643244 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is an adaptation of Japanese professional development model "Lesson Study" into preservice English language teacher education in Turkey The study explores Lesson Study engagement of six preservice teachers to investigate its impact to the personal and professional development for the purpose of observing if Lesson Study makes a difference in the personal and professional growth of the participants and leads to positive changes in their implicit beliefs and personal theories about teaching and instructional practices that is informed by student learning oriented nature of Lesson Study application To obtain research aims, the study documented seven months Lesson Study experience of the participants consisted of five RLs which were implemented in five different schools As the present research aimed to shed light on a complex phenomenon called Lesson Study and provided a detailed interpretation by observing the participants in their natural context, qualitative research approach was chosen as the methodological foundation for the study By nature of the study large volume of qualitative data was collected by means of variety of data collection tools ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma Japonya kökenli profesyonel gelişim modeli olan "Ders Araştırması" nın Türkiye'de aday İngilizce öğretmeni eğitimine uyarlanmasıdır Çalışma "Ders Araştırması"nın katılımcı altı öğretmen adayının kişisel ve profesyonel gelişimine etkisini araştırmaktadır ve öğrenme odaklı "Ders Araştırması' nın katılımcıların kişisel mesleki gelişiminde fark yaratıp yaratmadığını ve öğretme sürecine ve öğretim uygulamalarına ilişkin örtük inançlarında ve kişisel teorilerinde olumlu değişikliklere yol açıp açmadığını incelemektedir Söz konusu araştırma amaçlarına ulaşmak amacıyla çalışma, katılımcıların beş farklı okulda uygulanmış olan ve beş araştırma dersinden oluşan 7 aylık "Ders Araştırması" deneyimlerini belgelemektedir Bu araştırma "Ders Araştırması" adı verilen karmaşık olguya ışık tutmayı ve katılımcıları doğal ortamlarında gözlemleyerek ayrıntılı bir yorum sunmayı amaçladığından, çalışmanın metodolojik temeli olarak nitel araştırma yaklaşımı seçilmiştir Çalışmanın doğası gereği çeşitli veri toplama araçlarıyla büyük miktarda nitel veri toplanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.