Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

Low-cost microbolometer infrared detectors utilizing cmos resistive layers

Cmos direnç katmanları kullanan düşük maliyetli mikrobolometre kızılötesi dedektörler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471271 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents the efforts to develop low-cost microbolometer type uncooled infrared detector architectures that utilize standard CMOS layers and components Various resistance structures of different CMOS technologies are investigated and possible resistors are determined as the active material In order to figure out potential microbolometer structure, all possible layers in the CMOS technologies are analyzed in terms of mechanical and thermal parameters Mathematical modeling and computer simulations are realized In order to obtain experimental data about the CMOS components, two different multi-project wafer CMOS chips are completed that contain various resistances and microbolometer structures These designs are fabricated in a 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, CMOS katmanlarını ve bileşenlerini kullanan düşük maliyetli mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi detektör mimarisi geliştirme çalışmalarını özetlemektedir Bu tezde, farklı CMOS teknolojilerine ait çeşitli direnç yapıları incelenmiş ve mikrobolometre aktif malzemesi olarak kullanılması olası direnç yapıları belirlenmiştir CMOS teknolojisine ait bütün katmanların mekanik ve termal özellikleri potansiyel mikrobolometre yapısını belirleyebilmek adına incelenmiştir Matematiksel modelleme ve bilgisayar benzetimleri yapılmıştır CMOS bileşenleri hakkında deneysel veri toplayabilmek için çeşitli direnç ve mikrobolometre yapıları içeren iki farklı deneme çoklu proje CMOS tasarımı tamamlanmıştır Bu tasarımlar 0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.