Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Madness in literature: A critical analysis of madness in equus and before the ice breaks in the light of historicism and new historicism

Edebiyatta delilik: Küheylan ve buzlar çözülmeden eserlerindeki deliliğin tarihselcilik ve yeni tarihselcilik ışığında incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 559559 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Literature seeps into every aspect of human life, especially culture and history. Storytelling remains to be one of the important ways to pass down the culture, even if the author does not do it intentionally. Historicism was the first approach that focused on the way spirit of the era was reflected in the literary works. New historicism took it a step ahead and declared that instead of era's spirit, one could see the ideas dominant power imposed on people through literature. Madness is one of the most subjective topics from the beginning of the time, and the 20th century was no exception. Madness has always been defined as abnormal, but the understanding of normal changes from era to era. With Equus and Before the Ice Breaks (Buzlar Çözülmeden) one can see both historicist and new historicist viewpoint on madness in England and Turkey, and this thesis aims to provide a further understanding of these texts through historicism and new historicism.

Summary:

Edebiyat özellikle kültür ve tarih başta olmak üzere insan hayatının her yönüne sızmıştır. Yazar farketmese dahi hikaye anlatımı kültür aktarımının en önemli yollarından biri olmaya devam etmektedir. Tarihselcilik, her dönemin ruhunun edebiyat metinlerindeki yansımasına odaklanan ilk yaklaşımdır. Yeni tarihselcilik bunu bir adım ileri taşıyıp dönemin ruhu yerine baskın gücün insanlara empoze ettiği fikirlerin edebiyat aracılığıyla anlaşılabildiğini savunmuştur. Tarihin başından beri göreceli olan delilik kavramı 20. yüzyılda da istisna yaratmamıştır. Delilik her daim normalin dışında kalan insanlar için kullanılan bir terimdir, ancak bu normal dönemden döneme değişmektedir. Küheylan ve Buzlar Çözülmeden eserlerinde,Türkiye'de ve İngiltere'de deliliğe tarihselci ve yeni tarihselci bakış açıları görülebilmektedir ve bu tezin amacı söz konusu eserlerin tarihselcilik ve yeni tarihselcilik aracılığıyla daha kapsamlı anlaşılmasını sağlamaktır