Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Maliye nezareti temettüat defterlerine göre Tavşanlı nahiyesi'nin sosyo-ekonomik yapısı

The socio-economic structure of the town Tavşanli according to income registries of ministry of finance

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 209249 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, ?Maliye Nezareti Temettüat Defterlerine Göre Tavşanlı Nahiyesi'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı? adını taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin Hüdavendigâr Eyaleti'nin Kütahya Sancağı'na bağlı Tavşanlı Nahiyesi'nin 19. yüzyıl ortasındaki sosyal ve ekonomik yapısını, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan Maliye Nezareti Temettüat Defterleri serisi ana kaynak almak üzere hazırlanmıştır. Elde edilen zengin veriler ile, Tavşanlı Nahiyesi'nin 1844/1845 yıllarındaki nüfus, ziraî üretim yapısı ve üretilen ürünlerin çeşitleri, üretimin verimliliği, gelirin kaynakları, icra edilen meslekî faaliyet türleri, ödenen vergiler, servet durumları gibi iktisadî ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı, ölçülebilir bilgiler sunulmuştur.

Summary:

This study is entitled ?The socio-economic structure of the town Tavşanlı according to income registries of Ministry of Finance?. It has been prepared to research the socio-economic structure of the town Tavşanlı, which depends on Kütahya Sancak in Hüdavendigar State, in the Otoman Empire in the middle of 19th century by having income registries of Ministry of Finance as the primary source in the Republic of Turkish Prime Ministership Ottoman Archieve. By the rich data obtained with this research, some information regarding the main social and economical indicators such as population, agricultural production and diversity of crop, productivity, sources of income, kinds of professional activities carried out, taxes and wealth have been presented.