Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri

The structural characteristics of dairy cattle farms in Mardin province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 237224 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu amaçla il merkezinde ve 9 ilçesinde toplam 65 sığırcılık işletmesinde anket çalışması yapılmıştır.İşletmelerde, mevcut sığırların verimi düşük, hayvan sayıları az, pazarlama imkânları sınırlı, yetiştirme şartları kötü, teknik bilgi yetersiz, kooperatifleşme yetersiz, veteriner hizmetleri pahalı olarak tespit edilmiştir. İşletmelerdeki barınakların % 95.31'i işletme sahiplerinin kendilerine aittir. Barınakların % 67.74'ü açık, % 32.26'sı kapalı tiptir. İşletmelerin % 69.64'ünde altlık kullanılmamaktadır. İşletmelerin merkezine veya İlçeye olan uzaklığı ortalama 11 km olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin çok büyük bir kısmında bizzat tarımsal faaliyette bulunanların sayısı dört kişiden azdır ve % 77.78'sinde çocukların üretimde etkileri mevcuttur. İşletmelerde eğitim durumları yetersiz olup, ancak % 40'lık bir oran okuma yazması olanlardan oluşmaktadır.

Summary:

In this research, the structural characteristics of Dairy cattle farms in Mardin province were investigated and evaluated. For this aim, inquiry work was done total of sixty five enterprises in the villages of province center and its nine boroughs.With the inquiry works, results were determined as yield of cattle is low, the number of animals raised are small, possibility of marketing is restricted, breeding condition of animal is inconvenient, technical knowledge is insufficient, membership at the cooperative is incapable, veterinarian service is expensive. The 95.31 % of the stable have been owned by the owner of the enterprises. Open and closed stable ration were 67.74 % and 32.26 % respectively. At the 69.64 % of the enterprises, pad hasn?t been used. The number of people who occupied with agricultural activity at an enterprise is less than four person and the effect of children to the production is about 77.78 %. The Proportion of the literacy is very low (about 40 %).