Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Market-based environmental regulation in the post-Kyoto world: Analysis of Turkey's action plan in general equilibrium framework

Kyoto sonrası market temelli çevresel regülasyon uygulamaları: Genel denge modeli çerçevesinde Türkiye'nin eylem planının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319511 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this dissertation is to investigate the economic impacts of Turkey?s environmental regulation based on emission trading schemes in the post-Kyoto world. The dissertation is composed of two main parts. The first part is dedicated to the methodology underlying the Multi-Region Environmental and Trade Policy Analysis (MR-ETPA) model, which is developed for simulating market-based environmental regulation policies in general equilibrium framework. In the second part, the MR-ETPA model is further used for simulating the potential emission trading schemes that Turkey considers to apply, i.e. unilateral nationwide trading and international trading of permits within the European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). The results indicate that Turkey has economic gains under bilateral trading within the EU ETS in comparison to domestic trading schemes. The economic benefits of the European Union highly depend on the design of the Turkish emission trading scheme. While unilateral trading schemes result in economic gains for the European Union, the net effect under bilateral trading very much depends on the total cost burden that Turkey imposes on the individual sectors.

Summary:

Bu tezin amacı, Türkiye ekonomisi için Kyoto sonrası dönemde uygulanması planlanan emisyon ticaretine dayalı çevresel regülasyonların iktisadi etkilerini analiz etmektir. Tez iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, genel denge sistematiğine dayalı olarak geliştirilmiş ve market temelli çevresel regülasyon politikalarını analiz etmekte kullanılan ?Çok Ülkeli Çevresel ve Ticari Politikaların Analizi? (MR-ETPA) modelinin metodolojisi ele alınmaktadır. İkinci kısımda, MR-ETPA modeli kullanılarak Türkiye'nin Kyoto sonrası dönemde uygulamayı planladığı muhtemel emisyon ticareti modellerinin iktisadi analizleri yapılmaktadır. Bu modellerden başlıcaları yerel ölçekte emisyon ticareti uygulaması ile Avrupa Birliği Karbon Piyasası (EU ETS) ile entegre olmuş yerel emisyon piyasası uygulamalarıdır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye'nin yerel ölçekli emisyon ticareti uygulamalarına kıyasla EU ETS'ye entegre olmuş yerel emisyon piyasası uygulamalarından daha fazla iktisadi kazanımları olacağını göstermektedir. Avrupa Birliği Türkiye'nin yerel ölçekli emisyon ticareti uygulamalarından mutlak iktisadi kazanımlar sağlarken, EU ETS ile entegrasyon altındaki iktisadi etkiler Türkiye'nin emisyon marketi kurgusuna bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin toplam kota uygulamalarının ve bunun sektörler arası ayrıştırılmasının Avrupa Birliği açısından önem taşıdığı görülmektedir.