Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Memory as a tool for conservation in historical heritage sites: The case of Selcuk, Izmir

Tarihi dokuda bir koruma aracı olarak bellek; İzmir, Selçuk örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Memory has an important role in strengthening the connection of people with place Places, those have lost their memories, consequently loses their connections, meanings and values for the contemporary society As a value-based process, for conservation of heritage places it is necessary that the society have still connections and the sense of belonging ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bellek insanlar ile mekanlar arasındaki bağı güçlendiren önemli bir araçtır Belleğini kaybetmiş mekanlar şu anda yaşayan kent topluluğu ile arasındaki bağı, değeri ve anlamını zamanla yitirir Değere dayalı süreçlerde tarihi mekanların korunması için toplumun onları sahiplenmesi gerekir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.