Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

Mental causation is not counterfactual: A defense of the exclusion argument against counterfactual solutions

Mental nedensellik karşı olgusal değildir dışlama argümanının karşıolgusal çözümlere karşı bir savunması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 532779 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The modern debate in philosophy of mind revolves around reductive and nonreductive physicalism Especially the reducibility of the mental to the physical has been one of the central issues in the debate ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Zihin felsefesinin modern tartışması indirgemeci ve indirgemeci olmayan fizikselcilik etrafında dönmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.