Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Mevcut betonarme binaların deprem performanslarının belirlenmesinde doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerin karşılaştırılması üzerine sayısal bir inceleme

A numerical study on seismic performance evaluation of existing reinforced concrete buildings by linear and non-linear methods of 2006 Turkish earthquake code

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223663 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, ülkemizdeki orta yükseklikli mevcut betonarme binaları temsil etmek üzere seçilen taşıyıcı sistem modelleri, çeşitli tarihlerde ve günümüzde yürürlükte olan deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılmışlar, daha sonra bu sistemlerin ve bunların çeşitli alternatiflerinin, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği' nde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile deprem performanslarının belirlenerek her iki yöntem ile elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. İncelen taşıyıcı sistem modellerinin 2006 Türk Deprem Yönetmeliği' nde yer alan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenen kesit hasar bölgeleri önemli ölçüde benzerlik gösterirken, iki yöntemin sonuçlarının farklılık gösterdiği elemanlardaki değişim genel olarak bir hasar bölgesi aralığı mertebesindedir ve doğrusal olmayan hesap yöntemi ile belirlenen kesit hasar bölgeleri genelde daha elverişli sonuçlar vermektedir. Anahtar Kelimeler: Orta yükseklikli betonarme sistemler, 2006 Türk Deprem Yönetmeliği, Doğrusal hesap yöntemleri, Doğrusal olmayan hesap yöntemleri, Betonarme binaların deprem performansları

Summary:

In this study, which is presented as a Master of Science Thesis, several frame structures which represent mid-rise reinforced concrete buildings are selected and designed in accordance with the code regulations recently used or currently effective in our country. Then, the earthquake performances of these models and various alternatives are determined according to linear and non-linear evaluation methods imposed by the 2006 Turkish Earthquake Code and the results are compared and discussed. The performance levels that are determined by the linear and non-linear methods of the 2006 Turkish Earthquake Code are generally similar. The difference obtained by these two approaches is within one performance level. The non-linear method of the earthquake code gives more suitable performance levels as compared with those given by the linear method. Keywords: Mid-rise reinforced concrete systems, 2006 Turkish Earthquake Code, Linear evaluation methods, Non-linear evaluation methods, Earthquake performances of reinforced concrete buildings