Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Mevcut betonarme binaların deprem performanslarının değerlendirilmesinde 2006 Türk Deprem Yönetmeliği ve FEMA 356 yaklaşımlarının karşılaştırılması üzerine sayısal bir inceleme

A numerical study on performance-based seismic evaluation of existing reinforced concrete buildings by 2006 Turkish Earthquake Code and fema 356 approaches

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222742 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, ülkemizdeki orta yükseklikli mevcut betonarme binaları temsil etmek üzere tasıyıcı sistem modelleri seçilmistir. Bu modeller, geçmiste ve zamanımızda yürürlükte olan deprem yönetmeliklerine göre boyutlandırılmıstır. Tasıyıcı sistem modellerinin deprem etkileri altındaki dogrusal olmayan davranısları malzeme bakımından dogrusal olmayan teori çerçevesinde incelenmis, deprem performanslarının belirlenmesi amacıyla yapılan hesaplamalarda performans noktası ve plastik mafsalların dönme degerleri 2006 Türk Deprem Yönetmeliginde tanımlanan Artımsal Esdeger Deprem Yükü Yöntemi yardımı ile elde edilmistir. Plastik sekildegistirmelerin degerlendirilerek kesit ve eleman hasar bölgelerinin belirlenmesinde ise, 2006 Türk Deprem Yönetmeligi ve FEMA 356 ön standardında öngörülen yaklasımlar uygulanmıs ve her iki performans degerlendirme yaklasımına iliskin sonuçlar karsılastırılarak yorumlanmıstır. Her iki yaklasım ile belirlenen kesit hasar bölgeleri önemli ölçüde benzerlik gösterirken, sonuçların farklılık gösterdigi elemanlardaki degisim genel olarak bir hasar bölgesi aralıgı mertebesinde kalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dogrusal olmayan analiz, 2006 Türk Deprem Yönetmeligi, FEMA 356 ön standardı, Betonarme binaların deprem performansı

Summary:

In this study sample structural models are selected to represent the existing reinforced concrete buildings in our country. These selected sample structural models are designed in accordance with the code regulations recently used or currently effective in Turkey. The non-linear behavior of these structural systems, which are subjected to earthquake effects, is observed by means of the non-linear theory. The performance point and the plastic hinge rotation values which are necessary to evaluate the seismic performance of these systems are determined through the incremental static analysis (pushover analysis) which is imposed by 2006 Turkish Earthquake Code. By evaluating the plastic deformations to determine the performance levels of sections, two different approaches which are imposed by the 2006 Turkish Earthquake Code and the FEMA 356 Prestandard are used and the results of these two approaches are compared. The performance levels of critical sections determined by these approaches are closely similar to each other. The differences obtained by these two approaches are generally within one performance level. Keywords: Non-linear analysis, 2006 Turkish Earthquake Code, FEMA 356 Prestandard, Seismic performance of reinforced concrete buildings