Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Mezogözenekli süperparamanyetik silika yapılarının sentezi ve ilaç salımında kullanımı

Synthesis of superparamagnetic mesoporous silica structure and drug release studies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438624 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, romatoid artrit tedavisinde kullanılan metotreksat' ın kontrollü salımında ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanılan mezogözenekli süperparamanyetik silika yapıların sentezlenmesi amaçlanmıştır Bu kapsamda manyetit nanopartiküller ortak çöktürme yoluyla sentezlenmiş ve nanopartiküllerin yüzeyi sol jel yöntemi kullanılarak mezogözenkli silika ile kaplanmıştır İlaç salımını kontrol etmek için silika tabakasının üzerine ek olarak lipid tabakası eklenmiştir Hazırlanan nanopartikülleri karakterize etmek amacıyla FT-IR, XRD, VSM, BET, TEM ve FESEM analizleri yapılmıştır Kimyasal ve fiziksel yapısı aydınlatan [email protected] nanopartiküllere metotreksat (MTX) yüklemesi yapılıp [email protected]@MTX pH, sıcaklık, karıştırma hızı ve manyetik alan gibi fiziksel uyaranların etkisi ile MTX'in nanopartiküllerden salımı profili incelenmiştir Salımı kontrollü hale getirmek amacıyla [email protected]@MTX nanopartiküllerin yüzeyi fosfolipid tabakası ile kaplanmış ve seçilen fiziksel uyaranların salım profiline etkisinin incelendiği çalışmalar karşısındaki salımı tekrarlanmıştır İlaç salımının kinetiği çalışılmış ve profilin uyumlu olduğu model belirlenmiştir FT-IR sonuçları demir oksit bir çekirdek etrafında silika ve lipid tabakalarının varlığını göstermiş ve EDX analizleri de demir oksit etrafındaki silika tabakasının varlığını doğrulamıştır BET analizi; [email protected] nanopartiküllerin 576 69 m2/g yüzey alanına, 8 nm por boyutuna sahip olduğunu ve mezogözenekli bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir Yapılan XRD analizi ise sentezlenen Fe3O4 ve [email protected] nanopartiküllerin kübik sipinel yapıda ve 12 ve 11 nm kristal boyutunda olduğunu göstermiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, synthesis of mesoporous superparamagnetic silica structures that was used as drug carrying system for controlled release of Methotrexate used in rheumatoid arthritis treatment was intended Magnetic nanoparticles were synthesized by using coprecipitation approach and surface of nanoparticles was covered with mesoporous silika using sol gel approach In order to control the drug release profile, a lipid layer was added on the surface of nanoparticles FTIR, EDX, SEM, TEM, BET, XRD and VSM analysis were performed to characterize the prepared nanoparticles After chemical and physical characterization of [email protected], MTX was loaded into nanoparticles and effect of various physical stimulus such as; pH, temperature, mixing rate and magnetic field on release profile of MTX from nanoparticles Experiments were repeated by using the nanoparticles with lipid layer and drug release model that is consistent with current kinetic data was determined FTIR results show the presence of silica and lipid layer around iron oxide core and EDX analysis conform the presence of silica layer around iron oxide BET analysis show that [email protected] nanoparticles have 576 6947 m2/g surface area, 8 21 nm pore diameter with mesoporous structure XRD analysis reveal that Fe3O4 and [email protected] nanoparticles have cubic spinel structure and they have 12 and 11 nm crystal dimensions, respectively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.