Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

Middle school mathematics teachers' sense of self-efficacy for teaching mathematics to fifth grade students

Ortaokul matematik öğretmenlerinin 5.sınıflara öğretim yapabilmeye yönelik öz-yeterlik algıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439166 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was to investigate the issue of whether middle school mathematics teachers' sense of self-efficacy for teaching differs in terms of type of teaching licence, gender and year of teaching experience ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarını mezun olunan fakülte, cinsiyet ve mesleki deneyim süresi değişkenlerine bağlı olarak incelemektir Çalışmanın diğer amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin 5 sınıflara matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları ile genel olarak öğretmeye yönelik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir Bu çalışma için gerekli veriler 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara ili merkezinde 50 devlet ortaokulunda çalışan 208 matematik öğretmeninden toplanmıştır Ortaokul matematik öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarını belirlemek için Matematik Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları Ölçeği ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları Ölçeğinin Türkçe Versiyonu isimli ölçekler kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.