Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Milli mücadele döneminde eşme (1919-1923)

Eşme during national struggle (1919-1923)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208393 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ç Ege Bölgesinde bulunan Usak ilinin Esme ilçesi cografi konumundan dolayı ilkçaglardan beri çesitli uygarlıkları barındırmıs, Selçuklular, Türk Beylikleri ve Osmanlı Devletinin Sınırları içinde kalmıstır. 15 Mayıs 1919 'da zmir'in isgal edilmesiyle, demiryoluna yakın olması ve azınlık nüfusunun az olması sebebiyle, Kuvayı Milliye Hareketlerine öncülük etmis, önemli merkezlerden birisi olmustur. Aynı zamanda Milli Mücadele döneminin baslangıcında Bekir Sami Bey kısa bir süre karargâh olarak Esme'yi kullanmıs ve bu sırada Mustafa Kemal Pasa ile haberlesmesini burada yürütmüstür. 28 Haziran 1920 'de Yunanlılar tarafından ilk defa isgal edilmis, 11 Temmuz 1920`de isgalden kurtulmustur. 05 Agustos 1920`de ikinci kez isgal edilmistir. stiklal savasımızın zaferle sona ermesi üzerine, isgalci Yunanlılar tarafından kıslaları ve hükümet konagı yakılmıs, böylece ilçe merkezi bir harabeye dönmüstür.3 Eylül 1922'de Kahraman ordumuzun Takmak'a girmesiyle, Esme düsman isgalinden kurtulmustur. Esme ilçesi Milli Mücadele döneminde çesitli çatısmaları görmüs ve isgal altında acı çekmis, Yunanlar tarafından yakılıp yıkılmıs, aynı zamanda Yunan isgallerine karsı basarılı mücadeleler vermistir.

Summary:

Esme is a district of Usak Province. Esme is located in the interior (west) part of the Aegan region.Because of its? geographical position various civilizations and Turkish principalities lived on it during history.Esme has a key position in the Kuvayi Milliye activities during the occupation of Izmir on 15 May 1919, because of lack of minority and having a railway.Also in the beginning of the National Struggle period, Bekir Sami Bey used Esme as a headquarter, for a short time and communicated with Mustafa Kemal Pasha. As our War of Independence resulted in victory, the occupants evacuated the town, demolishing the military barracks and the goverment building and turning the distict center into a ruin.For the first time in 28 June 1920, occupied by the Greeks.Occupants left Esme on 11 July 1920.Second occupation was on 5 August 1920. Esme was liberated from foreign occupation, when our Heroic Army entered into Esme on 3 September 1922. The Esme district lived many fightings, have suffered from occupation, and succesfuly fighted against Greek occupation