Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Miyokardial iskeminin belirlenmesinde iskemi modifiye albumin ile egzersiz stres elektrokardiografinin karşılaştırılması

Compari̇son of ischemi̇a modi̇fi̇ed albumi̇n and exerci̇se stress electrocardi̇ography i̇n the determi̇nati̇on of myocardi̇al ischemi̇a

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 613802 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada stabil anjina pektoris hastalarında miyokard iskemisinin belirlenmesinde İskemi Modifiye Albumin (İMA) ile Egzersiz Stres Testinin karşılaştırılması ve immobil ya da egzersiz yapamayan hastalarda İskemi Modifiye Albuminin ölçülmesinin tanıdaki değerinin araştırılması amaçlanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objectives: In this study, it is aimed to compare Ischemia Modified Albumin (IMA) and Exercise Stress Test in the determination of myocardial ischemia in stable angina pectoris patients and to investigate the diagnostic value of Ischemia Modified Albumin in immobilized or non-exercised patients Materials and method: 108 patients who were admitted to the cardiology outpatient clinic with chest pain and diagnosed as ischemia after mps were included in the study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.