Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Molla Ahmed Hilmî el-Koğî ve Tefsira Hilmi adlı eseri

Molla Ahmet Hilmi al-Kogi and his work named Tefsira Hilmî

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 584092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahmed Hilmî el-Koğî hayatını ilim tahsili, tedrisi ve te'lifi ile geçirmiştir Tefsîre dair yazdığı Tefsîra Hilmî adlı eserin dili Kürtçe olup Fâtiha, Bakara ve Âl-i İmrân sûresinin ilk dokuz âyetiyle sınırlıdır Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır Girişte çalışmanın konusunun Ahmet Hilmî el-Koğî ve tefsire dair yazdığı Tefsîra Hilmi adlı eser olduğu, çalışmanın amacının da Şark bölgesi âlimlerinden olan el-Koğî'nin tefsir yönünün ortaya çıkmasını sağlamak olduğu ifade edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Ahmed Hilmi al-Kogi spent his life with studying, educating and writing of science The language of his book Tafsîra Hilmi, written on Tafsîr, is Kurdish and limited Al-Fâtiha, Baqara and the first nine verses of Âl-i İmran Surah Our study consists of an introduction and three parts In the introduction, it is stated that the subject of the study is Ahmet Hilmi al-Kogi and his work Tefsira Hilmi wrote about the tafsir and that the aim of the study is to reveal the tafsir aspect of al-Kogi, one of the scholars of the Orient region ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.