Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

'Multi-index and network approaches for portfolio management'

'Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 112202 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ABSTRACT MULTI-INDEX AND NETWORK APPROACHES FOR PORTFOLIO MANAGEMENT There are two aspects of portfolio management: First one is to form a portfolio by deciding on the asset classes to include, assigning strategic weights to them and finding out selection strategies within each asset class, where the second is to plan the timing for holding and switching a constructed portfolio. In this thesis, a multi-index model using pre-specified macroeconomic variables, deposit rate, inflation, industrial production, exchange basket and foreign stock exchange index, is generated to estimate the market index, which can be used as a tool for correct decision on the investment timing for long-term portfolio management. An application is done on the Istanbul Stock Exchange (ISE) to evaluate the variables' effect by using data of ISE and other macroeconomic variables for the period 1990-2000. Next, a heuristic approach with two screening procedures based on the market capitalization and trade volumes of stock is proposed and applied for the Istanbul Stock Exchange. The portfolios formed by this approach are used for modelling a portfolio network, aiming to find out investment timing patterns. Here a revised version for shortest route algorithm is employed to reach the results. tc*2?^*£S?!£S*' "Süs»*1»*"

Summary:

ÖZET PORTFÖY YÖNETİMİNDE ÇOKLU ENDEKS VE AG YAKLAŞIMLARI Portföy yönetiminde yatırımcı için iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunların ilki, kullanılacak yatırım araçlarını ve bunların portföy içindeki ağırlıklarını saptayarak bir portföy kurma stratejisi belirlemek; diğeri ise, kurulan portföyün alım-satım zamanlamasını planlamaktır. Bu tezde, endeks tahmini amacıyla, faiz, enflasyon, döviz sepeti, sanayi üretim endeksi ve yabancı borsa endeksi makroekonomik verilerinin kullanımıyla çoklu endeks modelleri oluşturulmuştur. Bu çalışma, uzun vadeli yatırım yönetiminde, portföy yatırım zamanlaması için doğru kararlar alınmasına yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, 1990-2000 yılları IMKB ve makroekonomi verilerini kullanarak değişkenlerin DVIKB endeksi üzerindeki etkilerini inceleyen bir uygulama yapılmıştır. Ayrıca, hisselerin işlem hacimleri ve piyasa değerlerine dayanan iki seçim aşamalı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiş ve yine İMKB üzerine uygulanmıştur. Bu yaklaşım sonucu elde edilen portföyler, yatırım zamanlaması döngüleri bulmak amacıyla, portföy ağ modellemesinde kullanılmıştır. Modellenen portföy ağ problemleri, en kısa yol algoritması yöntemi modele göre uyarlanarak çözülmüştür.