Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Multi resource agent bottleneck generalized assignment problem

Darboğaz çok kaynaklı genelleştirilmiş atama problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we consider the Multi Resource Agent Bottleneck Generalized Assignment Problem We aim to minimize the maximum load over all agents We study the Linear Programming (LP) relaxation of the problem We use the optimal LP relaxation solutions in our Branch and Bound algorithm while defining lower and upper bounds and branching schemes We find that our Branch and Bound algorithm returns optimal solutions to the problems with up to 60 jobs when the number of agents is 5, and up to 30 jobs when the number of agents is 10, in less than 20 minutes To find approximate solutions, we define a tabu search algorithm and an ? approximation algorithm ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, Darboğaz Çok Kaynaklı Genelleştirilmiş Atama Problemi ele alınmıştır Amacımız, temsilcilere dönemler üzerinden atanan en büyük toplam iş yükünü enazlamaktır Problemin doğrusal programlama gevşetmesini çalıştık Optimal doğrusal programlama gevşetmesi çözümlerini önerdiğimiz dal-sınır yönteminde alt ve üst sınır ve dallandırma yöntemini belirlemekte kullandık Dal-sınır yöntemimizin büyüklüğü temsilci sayısı 5 iken 60 işe ve temsilci sayısı 10 iken 30 işe kadar olan problemleri 20 dakikadan daha kısa sürede çözdüğünü gördük Yaklaşık çözümler bulmak için, bir tabu arama algoritması ve ? yaklaşıklama algoritması geliştirdik ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.