Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gümüşhane Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Nano partiküllü koruyucu maddelerin bazı ağaç türlerinin yanma özelliklerine etkileri

Effects of nano particle preservative materials on combustion properties of some wood species

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 590872 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ahşap malzeme yenilenebilir, hafif, mekanik direnci yüksek, iç-dış dekorasyonda yaygın kullanım alanına sahip, kolay işlenebilen ve estetik görünüme sahip bir hammadde kaynağıdır Ancak ağaç malzeme organik yapısından kaynaklı böcek-mantar tahribatına uğraması, güneş, nem, sıcaklık farkı ve ateşe karşı sınırlı dayanımı gibi zayıf sayılabilecek bazı olumsuz özelliklere sahiptir Ahşabın bu olumsuz yönlerini iyileştirmek için çeşitli kimyasal maddelerle muamele edilip, kullanım yerine uygun katman yapıcı malzemelerle üst yüzey işlemlerden geçirilmesi yaygın kullanılan koruma yöntemlerindendir Günümüzde yanmayı engelleyici olarak kullanılan bor, amonyum ve azotlu bileşiklerin ağaç malzemenin higroskopitesinde artışa sebep olduğu bilinmektedir Nano teknoloji bilgisayar, elektronik, robotik teknolojilerin yansıra malzeme biliminde yüzey kaplama ve nano kompozit üretimi gibi alanlarda da kullanılmaktadır Çalışmada kullanılan nano maddelerin boyutlarından dolayı ahşaba daha derin nüfuz edeceği, homojen dağılıp yıkanma miktarlarını azaltacağı düşünülmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Wood materials which are renewable, lightweight, widely used in interior and exterior decoration and easy to process is a source of raw materials Wood materials also has high mechanical resistance and aesthetic appearance However, the wood material has some negative features For example, wood materials can be faced with insect or fungal destruction due to its natural structure Wood materials also has poor endurance to sun, moisture and fire To prevent these negative aspects, one of the widely used protection method is treating with various chemicals and top-level processings with layer maker materials It is known that boron, ammonium and nitrogenous compounds which are used as a fire inhibitor today cause an increase in the hygroscopicity of the wood material Nanotechnology is used in computer science, robotics, surface coating and nano-composite production Thanks to the size of the nanomaterials used in the study, it is thought that nanomaterials will penetrate the wood material more deeply and it will decrease the necessity of being washed by dispersing homogeneously This study was conducted to determine the combustion properties of nano hexagonal boron nitride impregnated wood material In this study, pine (Pinus sylvestris Lipsky), Eastern spruce (Picea orientalis) and Anatolian chestnut (Castanea sativa Mill) from broadleaf trees, which are commonly used in the woodworking industry, were selected ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.