Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Narsisistik kişilik bozukluğu ve sınır kişilik bozukluğu tanısı alanların narsisistik gelişim hattındaki konumlandırılmalarının kendilik psikolojisi kuramına göre karşılaştırılmaları

The comparison of the positioning of narcissistic personality disorder and borderline personality disorder in narcissistic development line according to self psychology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158594 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Bu çalışmanın amacı, Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) ve Sınır Kişilik Bozukluğu (SKB) tanısı almış olan kişilerin narsisistik gelişim hattındaki konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramı'na göre karşılaştırılmasıdır. Narsisimin normal gelişimi göstermek amacıyla bir kontrol grubu da kullanılmıştır. Temel araştırma beklentisi, NKB tanısı alan grubun "büyüklenmeci kendilik", SKB tanısı alan grubun ise "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında takılmış oldukları yönündedir. Ayrıca, grupların aile ortamlarına ve yaşadıkları olayları nasıl değerlendirdiklerine bakılmıştır. Gruplara SCID-II uygulandıktan sonra, Kendilik Psikolojisi Envanteri, İç/Dış Kontrol Odağı Ölçeği ve Yetiştirilme Hatıralarım verilmiştir. Bulgulara göre, NKB tanısı alan grubun narsisizmin her iki hattında da, SKB alan grubun ise "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında takıldıkları bulunmuştur. Gruplar arasında kontrol odağı açısından istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aile ortamı açısından ise, kontrol grubu ile diğer iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Bu sonuçlar psikanalitik açıdan incelenerek tartışılmıştır. ABSTRACT The main purpose of this study is to compare the groups diagnosed as Narcisistic Personality Disorder (NPD) and Borderline Personality Disorder (BPD) in terms of the development of narcisism on the basis of Self Psychology approach. The basic research assumption is that the group diagnosed as NPD will be defensive in "grandiose self and the group diagnosed as BPD will be defensive in "idealized parental imago". Besides, the two groups' family environment and the way that they interpret what they experience is also questioned. For these purposes, both of the groups are given Self Psychology Inventory, Locus of Control Questionnaire and My Memories of Upbringing after having been assessed through using SCID-II. According to the results, NPD is found to be defensive in both lines and BPD is found to be defensive in "idealized parental imago". In terms of locus of control, no significant differences are observed. The control group scores significantly different from NPD and BPD on My Memories of Upbringing. In the result section of the study, all of these findings are discussed within the psychoanalytical viewpoint. III

Summary:

ÖZ Bu çalışmanın amacı, Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) ve Sınır Kişilik Bozukluğu (SKB) tanısı almış olan kişilerin narsisistik gelişim hattındaki konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramı'na göre karşılaştırılmasıdır. Narsisimin normal gelişimi göstermek amacıyla bir kontrol grubu da kullanılmıştır. Temel araştırma beklentisi, NKB tanısı alan grubun "büyüklenmeci kendilik", SKB tanısı alan grubun ise "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında takılmış oldukları yönündedir. Ayrıca, grupların aile ortamlarına ve yaşadıkları olayları nasıl değerlendirdiklerine bakılmıştır. Gruplara SCID-II uygulandıktan sonra, Kendilik Psikolojisi Envanteri, İç/Dış Kontrol Odağı Ölçeği ve Yetiştirilme Hatıralarım verilmiştir. Bulgulara göre, NKB tanısı alan grubun narsisizmin her iki hattında da, SKB alan grubun ise "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında takıldıkları bulunmuştur. Gruplar arasında kontrol odağı açısından istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aile ortamı açısından ise, kontrol grubu ile diğer iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Bu sonuçlar psikanalitik açıdan incelenerek tartışılmıştır. ABSTRACT The main purpose of this study is to compare the groups diagnosed as Narcisistic Personality Disorder (NPD) and Borderline Personality Disorder (BPD) in terms of the development of narcisism on the basis of Self Psychology approach. The basic research assumption is that the group diagnosed as NPD will be defensive in "grandiose self and the group diagnosed as BPD will be defensive in "idealized parental imago". Besides, the two groups' family environment and the way that they interpret what they experience is also questioned. For these purposes, both of the groups are given Self Psychology Inventory, Locus of Control Questionnaire and My Memories of Upbringing after having been assessed through using SCID-II. According to the results, NPD is found to be defensive in both lines and BPD is found to be defensive in "idealized parental imago". In terms of locus of control, no significant differences are observed. The control group scores significantly different from NPD and BPD on My Memories of Upbringing. In the result section of the study, all of these findings are discussed within the psychoanalytical viewpoint. III