Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Natural gas storage design optimization and modelling of transportation systems

Doğal gaz yeraltı depolaması tasarım optimizasyonu ve taşınım sistemlerinin modellenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 56594 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT NATURAL GAS STORAGE DESIGN OPTIMIZATION AND MODELING OF TRANSPORTATION SYSTEMS Karakurt, Canip Hakan M. Sc, Department of Petroleum and Natural Gas Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Fevzi GÜMRAH June 1996, 327 pages In this study, an integrated gas storage system model was developed, for both storage and transportation of single phase natural gas, to meet the future demand in presumed nodal point on a main transportation pipeline system. Storage design optimization technique and a transportation system design for given surface conditions were examined. A computer approach for forecasting the future demand, implementing the salt cavern capacities, analyzing the economics of the storage system, modeling of gas flow in pipeline, and the design of gathering system was developed. With the aid of these procedures the most economic gas storage design approach was performed such as the number of caverns and theirpossible optimal sizes to meet future consumers' weather sensitive demand. During forecasting study the three scenarios were examined to take into account the future possible variations in design parameters. For Ankara city, determination of future gas demand was accomplished by using gas consumption and meteorological data gathered from BOTAŞ (Turkish State Pipeline Transportation Corporation) and Turkish Directorate of Meteorological Works, respectively. According to various wellhead production conditions, for three tubing sizes, along the wellbore, temperature, pressure, hydrate, and water content profiles were calculated. Surface pressure and rate distributions on the gathering lines were also found as a part of complete design procedure. The developed design approach provided the possible combinations of underground and surface conditions, and those contributed to the optimal operation of gas storage field and transportation system. Keywords: Natural gas, storage, design, optimization, salt cavern, transportation system. IV

Summary:

ÖZET DOGALGAZ YERALTI DEPOLAMASI TASARIM OPTIMIZASYONU VE TAŞINIM SİSTEMLERİNİN MODELLENMESI Karakurt, Canip Hakan Yüksek Lisans, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Fevzi GÜMRAH Haziran 1996, 327 sayfa Bu çalışmada ana boruhattı üzerindeki bir noktada gerçekleşebilecek bir gaz talebini karşılamak için tek fazlı doğal gazın depolanması ve taşınımı amacıyla tümleşik gaz depolama sistem modeli geliştirildi. Depolama sistemi optimizasyon tekniği ile yüzey donanımı için taşıma sistemi tasarımı gerçekleştirildi. Gelecekteki gaz talebinin tahmini, modelin ekonomik analizi tuz boşluklarının kapasitelerinin bulunması, boruhattı ndaki gaz akışı ve yüzey donanımındaki akış tasarımı için bir bilgisayar yaklaşımı geliştirildi. Modelde kullanılan tekniklerin yardımıyla gerçekleştirilen bir ekonomik gaz depolama tasarım yaklaşımı; tuz boşluğu sayıları ve sıcaklığa duyarlı tüketici gaz talebi değerlerini tuz boşluğu hacimlerini sağladı.Gelecekteki gaz talebinin belirlenmesi amacıyla, tasarım parametrelerinde olabilecek değişimleride gözönüne alması içinde üç tüketim senaryosu denendi. Ankara şehri için yapılan gelecekteki gaz talebi hesaplamalarında gaz talebi miktarları BOTAŞ şirketinden ve meteorolojik veriler Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alındı. Çeşitli kuyubaşı üretim şartlarına göre, üç değişik tübing ölçüsü için kuyu boyunca sıcaklık, basınç, hidrat ve su miktarları profilleri hesaplandı. Ayrıca, toplama hattı sistemi üzerindeki noktalarda basınç ve debi dağılımları belirlendi. Geliştirilen tasarım yaklaşımı en uygun yeraltı ve yerüstü şartlarını belirleyerek gaz depolama sahası ve taşınım sistemlerinin optimum koşullarda çalışmasına katkıda bulundu. Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, depolama, tasarım, optimizasyon, tuz boşluğu, taşınım sistemi.