Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı

Near-ir absorbing bodipy functionalized spions: A potential magnetic nanoplatform for diagnosis and therapy

Yakın kızıl ötesi bölgede absorbe eden bodıpy türevleri ile fonksiyonlandırılmış süper paramanyetik demir oksit nanoparçacıkları: Tanı ve terapi için potansiyel manyetik nanoplatform

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 312877 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Photodynamic therapy (PDT), especially with the recent advances in photosensitizer design has already been established as a noninvasive technique for cancer treatment. In PDT, photosensitizers (PSs) are targeted to tumor sites either actively or passively, and are irradiated with a laser of appropriate wavelength. The stimulated PSs transfer excitation energy to endogenous oxygen converting it to reactive oxygen species (ROS) that can kill tumor cells. Up to now, numerous nanomaterials tailored to suitable size, have been studied for effective delivery of PSs. Recently, Near IR-based absorbing nanomaterials which have a rising potency to implement light-triggered tumor ablation have attracted much attention since near-IR light in the 650?850 nm range penetrates more deeply in tissues. In addition, imaging of these nanomaterials carrying PSs is very important in order to prevent damage to the healthy tissues upon irradiation. Magnetic resonance imaging (MRI) is a powerful technique due to its excellent spatial resolution and depth for in vivo imaging. In this study, a multidisciplinary approach was utilized to create MRI active, near IR-based functional nanomaterials. This approach involves (i) nanochemistry to prepare silica coated super paramagnetic iron oxide (core-shell) nanoparticles, (ii) organic chemistry to synthesize four different type of near- IR absorbing Bodipy derivatives as PSs, and (iii) spectroscopy to verify singlet oxygen production. Four different type of Bodipy based PSs were covalently attached to MRI active, biocompatible, and nontoxic nanocarriers and generation of singlet oxygen capabilities were evaluated. It was demonstrated that these core-shell nanoparticles are promising delivery vehicles of PSs for the use in diagnosis and therapy.

Summary:

Fotodinamik terapi, fotoduyarlaştırıcılarda süregelen gelişmelerle birlikte, kanser tedavisinde çoktan yerleşmiş non-invazif bir tedavi yöntemidir. Fotodinamik terapide, fotoduyarlaştırıcıya tümörlü bölgeler aktif veya pasif olarak hedefletilir ve lazer ile uyarılır. Uyarılmış fotoduyarlaştırıcılar enerjisini içerdeki oksijene transfer eder, oksijen o enerjiyi tümör hücrelerini öldüren reaktif oksijen türlerine dönüştürür. Şimdiye kadar, uygun boyuta ayarlanmış çok sayıda nanomaddenin fotoduyarlaştırıcıları verimli bir şekilde hedefe ulaştırdıkları gösterilmiştir. Son zamanlarda, ışık uyarısıyla tümör yokedilmesi uygulamalarında yükselen bir potansiyele sahip olduğu için yakın kızıl ötesi bölgesi temelli nanomalzemeler büyük ölçüde ilgi toplamıştır. Çünkü 650?850 nm arası olan yakın kızıl ötesi ışık deride çok daha derinlere ilerleyebilmektedir. Ek olarak, fotoduyarlaştırıcıları taşıyan nanomateryallari görüntülemek uyarma esnasında sağlıklı deriye zarar vermeme açısından çok önemlidir. Manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) canlı görüntülemesindeki mükemmel uzaysal çözünürlüğü ve derinliği açısından çok güçlü bir tekniktir. Bu çalışmada, MRI aktif, yakın kızıl ötesi bölgesi temelli fonksiyonel nanomalzemeler hazırlamak için çok disiplinli bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşım şunları içermektedir: (i) silica kaplı süper paramanyetik demir oksit nanoparçacıklarını hazırlamak için (çekirdek-kabuk), nanokimya, (ii) fotoduyarlaştırıcı olarak yakın kızıl ötesi bölgede absorplayan dört farklı bodipy çeşidini sentezlemek için, organik kimya ve (iii) singlet oksijen ölçümünü kanıtlamak için, spektroskopi. Dört farklı bodipy tabanlı fotoduyarlaştırıcı kovalent olarak MRI aktif, biyouyumlu ve toksik olmayan nanotaşıyıcılara bağlayarak, singlet oksijen üretme kapasiteleri değerlendirilmiştir. Bu çekirdek-kabuk nanoparçalarının tanı ve terapi için fotoduyarlaştırıcı taşımada ümit verici olduğu gösterilmiştir.