Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Neutrino interaction analysis with an automatic scanning system in the OPERA experiment

OPERA deneyinde otomatik tarama sistemiyle nötrino etkileşim analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313703 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The OPERA experiment was designed to search for nu-mu -> nu-tau oscillations through the observation of charged-current interactions in the OPERA target. This search requires a detector of large mass and very high spatial accuracy. Both requirements are ful ? lled in the OPERA detector by using nuclear emulsion and lead plate in a modular structure called ECC brick. The OPERA detector consists of 150,000 ECC bricks and electronic detectors. The data taking started in 2007 and is going on smootly. About 4000 neutrino interactions have been locatedso far. In this thesis, a detailed Data/MC comparisons of located neutrino events have been done, and analysis of neutrino events located using an automatic microscope system at METUis presented.

Summary:

OPERA deneyi, nu-tau hedefte, yüklü akım etkileşmelerini gözlemleyerek nu-mu -> nu-tau osilasyonlarını araştırmak için tasarlanmış bir deneydir. Böyle bir araştırma için, büyük kütleli ve yüksek uzaysal hassasiyete sahip olan bir dedektöre ihtiyaç vardır. Bütün bu özellikler OPERA dedektöründe kullanılan emülsiyon ? lmleri ve kurşun plakaların oluşturduğu birimler ile saglanmıştır. Dedektör bu özellikteki 150,000 tane birimden ve elektronik algılayıcıdan oluşmaktadır. Deneyde veri alımı 2007 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Bu zamana kadar 4000 nötrino etkileşmesi kaydedilmiştir. Hazırlanan bu tezde, belirlenmiş nötrino etkileşimleri için Data/MC karşılaştırmaları detaylı bir şekilde yapılmış, analizleri ise ODTU Fizik Bölümünde bulunan otomatik tarama mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir.