Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fatih Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

News magazines of Turkish press history in the 20th century

20. yüzyıl Türk basın tarihinde haber dergileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 317674 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis we will deal with the Republican era news journalism in particular and an overall history of news magazines from the Ottoman times to the modern days in general Our specific interest will be news magazines published between 1980 and 1990 Three news magazines, namely Nokta (Point), Yankı (Echo) and Tempo (Rhythm) will be studied by means of their contents, topic selection and presentation of the news in a comparative manner This Master of Arts thesis titled ?News Magazines of Turkish Pres History In the 20 Century? is composed of three main chapters The first chapter deals with the phenomenon of news magazine journalism, and hence covers the first examples of this profession in the West and in Turkey ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çalışmasında ana hatlarıyla Osmanlı'dan günümüze dergicilik ele alınırken, özelde Cumhuriyet dönemi haber dergiciliği ve haber dergileri masaya yatırılmaktadır Özellikle de 1980?1990 arasındaki haber dergileri incelenmiştir Bu döneme damgasını vuran haber dergilerinden Nokta, Yankı ve Tempo içerik, konu seçimi ve haber sunuş bakımında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir Türk haber dergilerini geçmişten bugüne inceleyen `20 Yüzyıl Türk Basın Tarihinde Haber Dergileri' başlıklı yüksel lisans tezim ana hatlarıyla üç bölümden oluşmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.