Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Numerical investigation of scattering from three-dimensional structures

Üç boyutlu yapılardan saçılımların sayısal incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116193 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT NUMERICAL INVESTIGATION OF SCATTERING FROM THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES Uslu, Faruk Şükrü M ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ÜÇ BOYUTLU YAPILARDAN SAÇILIMLARIN SAYISAL İNCELENMESİ Uslu, Faruk Şükrü Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç Dr Sencer Koç Temmuz 2001, 66 sayfa Bu tez de üç boyutlu rastgele dağılmış dielektrik saçıcılardan saçılım sayısal olarak analiz edilir ve özellikle geri saçılma çoğalması üzerinde önemle durur Saçılım hesaplamalarında, Parçalı Dipol Yaklaşım metodu ve Çokseviyeli Hızlı Multipol ilerlemeci çözümleyiciyi kullanan DDAScat isimli Fortran programı kullanılmaktadır Geri saçılma çoğalma olayını incelemek için Monte Carlo metodu kullanılmaktadır Herbir olay için birçok gerçekleştirme yapılmakta ve bu gerçekleştirmelerin istatistiksel sonuçlan elde edilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.