Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı

Nutrient enhanced bioremediation of petroleum hydrocarbons in anoxic sediments from marmara sea

Besi maddesi takviyesi ile anoksik marmara denizi sedimentlerinde petrol hidrokarbonlarının biyoıslahının iyileştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 315401 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Marmara Sea has been extensively polluted with petroleum hydrocarbons A cost effective remediation strategy which can be sustained for a long time with a minimal human intervention is needed to overcome the chronic hydrocarbon pollution in this environment The best candidate for this purpose is bioremediation under anaerobic/anoxic conditions as long as oil-degrading anaerobes are abundant and active in the sediments, and there is a way to increase activity of this population ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Marmara Denizi petrol hidrokarbonlarıyla yoğun bir şeklide kirletilmektedir Bu kronik hidrokarbon kirliliğinin üstesinden gelebilmek için sürdürülebilir, az insan müdahelesi gerektiren ve ekonomik bir ıslah stratejisi geliştirilmesi şarttır Eğer Marmara Denizi sedimentlerinde anaerobik koşullarda hidrokarbon ayrıştırabilen mikroorganizmalar aktif bir şekilde bulunuyorsa ve bu organizmaların aktivitelerini arttırmanın bir yolu bulunabilirse, kirliliğin giderilmesi için en umut vaad eden yöntem anaerobik ya da anoksik koşullarda biyoıslah uygulanmasıdır Bu ön koşulu sınamak için Marmara Denizi sedimentlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik karakteristikleri 2 yıl boyunca izlenmiştir Marmara Denizi sedimentlerindeki toplam petrol hidrokarbon seviyeleri, aşırı şekilde kirlenmiş deniz ortamlarındaki seviyelerle aynı düzeydedir Toplam mikrobiyal hücre içerikleri ise deniz ortamları için belirtilen seviyelerin çok üstündedir Sedimentlerde yürüyen başlıca metabolik prosesler nitratın amonyağa dissimilatif indirgenmesi, sülfat indirgenmesi, denitrifikasyon, metan üretimi ve anaerobik hidrokarbon ayrıştırılmasıdır Sediment süzüntü sularında mevcut N ve P seviyeleri mikrobiyal çoğalmayı destekleyecek seviyelerin çok altındadır Bu göstergeler nutrient takviyesi ile sedimentlerin aktivitelerinin arttırılabileceğine dair ipuçları vermiştir Bunu sınamak için metanojenik ve nitrat indirgeyici koşullar altında hidrokarbon ayrışım mikrokozmosları kurulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.