Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çankaya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Object tracking in stereo video frame sequences

Stereo video karelerinde görüntü izleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232724 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tracking in video refers to the process of locating moving objects in the following video frames. It is an important topic and has various application fields such as robotics, military, etc. In this thesis, moving object tracking in stereo video sequences is studied. Tracking is done by several processes. First, the object, that is going to be tracked, is detected, and extracted from its background. Then, a noise elimination process follows that, where we detect false candidates and eliminate them. After key features of the target object are gathered, we can track the object by searching these features in the following frame sequences.

Summary:

Videoda izleme, nesnelerin takip eden karelerdeki konumlarının belirlenmesi işidir. Önemli bir konudur ve robotik, askeri vb. gibi değişik uygulama alanları mevcuttur. Bu tezde, hareket eden nesnelerin takip eden stereo video karelerinde izlenmesi çalışılmıştır. Takip etme, birkaç işlemden oluşur. Öncelikle takip edilecek nesne belirlenir ve arka planından ayırılır. Daha sonra görüntüde var olan gürültülerin ayıklanması işlemi yapılır. Bulunan anahtar kısımların gelen görüntü karelerinde bulunması ile nesne takip edilebilir.