Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Observation as an assessment tool in early childhood education: A phenomenological case study of teacher views and practices

Okul öncesi eğitimde bir değerlendirme aracı olarak gözlem: Öğretmenlerin görüşleri ve uygulamaları üzerine bir fenomenolojik durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379968 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to determine the early childhood teachers' views about observation as one of the informal assessment methods in young children's education The study was conducted with six early childhood teachers who worked at a private kindergarten in Ankara In this study, phenomenological case study was used ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerinden biri olan gözlem ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır Bu çalışma Ankara'da bulunan özel bir anaokulunda görev yapan altı okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür Çalışmada nitel çalışma desenlerinden, fenomenolojik durum çalışması tercih edilirken; okul öncesi öğretmenlerinin gözlem ile ilgili görüşlerini belirlemek için, veri aracı olarak bire bir görüşme yöntemi kullanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.