Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Occlusion-aware 3D multiple object tracking for visual surveillance

Görsel gözetleme amaçlı kapanma gözeten 3 boyutlu çoklu nesne takibi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340981 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis work presents an occlusion-aware particle filter framework for online tracking of multiple people with observations from multiple cameras with overlapping fields of view for surveillance applications. Surveillance problem involves inferring motives of people from their actions, deduced from their trajectories. Visual tracking is required to obtain these trajectories and it is a challenging problem due to motion model variations, size and illumination changes and especially occlusions between moving objects. By the expense of increasing number of cameras, tracking in 3D world coordinates is preferred over its 2D counterpart due to decreased viewpoint dependency and better occlusion handling through ordering of the targets. In this novel algorithm, our contributions are (1) observation error is increased in accordance with the estimated occlusion probability so that uncertainty in object location during any occlusion is taken into consideration, (2) increased observation error causes particles to expand, that in turn widens the association gate so that location uncertainty during occlusion is included into the association gate decreasing the chance to lose the object during occlusion, (3) observation error is allowed to change by the dimension of the associated silhouette so that distant and close objects can be tracked without parameter adjustment, while the particles are also saved from degeneration, when silhouettes are merged during occlusion. The improved performance of the proposed tracker is demonstrated in comparison with other state-of-the-art trackers using PETS 2009, as well as EPFL and PETS 2006 datasets. Furthermore, the proposed algorithm is extended for the surveillance systems whose cameras are not synchronized in time. Time difference between cameras are estimated by Gaussian mixture kernel density estimator and compensated by particle filter trackers. The experiments indicate that the proposed algorithm is able to work, when the amount of time difference between cameras is within one second. Finally, the position and velocity states of the proposed algorithm is divided into linear and nonlinear parts in a Rao-Blackwellized fashion. In this formulation, velocity is marginalized by a Kalman filter, while the object position is filtered through a particle filter. It is shown that the resulting algorithm performs competitively, when number of particles are reduced without performance degradation.

Summary:

Bu tez çalışması, örtüşen görüş alanına sahip çok sayıda kameradan gelen gözlemlerle çok sayıda insanı anında takip etmek için kapanma gözeten bir parçacık süzgeci çerçevesini sunmaktadır. Gözetleme problemi; insanların güdülerini, gezingelerinden ortaya çıkarılan eylemlerinden çıkarmayı içerir. Görsel takip, bu gezingeleri elde etmek için gereklidir ve hareket modeli çeşitliliği, nesne boyutu ve aydınlanma değişimleri ve özellikle hareketli nesneler arasındaki kapanmalardan ötürü zor bir problemdir. Giderek artan sayıda kameraya harcama yapılmasıyla 3 boyutlu dünya koordinatlarında takip yapmak, görüş açısına daha az bağlı kalınması ve hedefleri uzaklıklarına göre sıraya dizerek daha iyi kapanma yönetimi yapılması sebepleriyle 2 boyutlu benzerlerine tercih edilmektedir. Bu yeni algoritmada yapılan katkılar (1) gözlem hataları kapanma olasılıklarına göre arttırılmaktadır; böylece kapanma sırasında nesne pozisyonundaki belirsizlik hesaba katılmaktadır, (2) arttırılan gözlem hataları parçacıkların yayılmasına sebep olur; bu da eşleme aralığının genişlemesine sebep olur ki böylece kapanma sırasında nesneyi kaybetme riski azalır, (3) gözlem hatasının eşlenen silüetin boyutu ile değişmesine izin verilmektedir böylece hem uzaktaki ve yakındaki nesneler değişken ayarı yapmadan takip edilirler hem de parçacıklar kapanma sırasında silüet birleşmelerinden dolayı dejenere olmazlar. Önerilen takipçinin iyileştirilmiş başarımı, tekniğin son durumu olan takipçilerle PETS 2009, EPFL ve PETS 2006 veri kümeleri kullanılarak karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca, önerilen algoritma, kameraları eşzamanlı olmayan gözetleme sistemleriyle çalışabilecek sekilde genişletilmektedir. Kameralar arasındaki zaman farkı Gauss karışımı çekirdek yoğunluk kestiricisi ile kestirilmekte ve parçacık süzgeçleri tarafından telafi edilmektedir. Deneylere göre, önerilen algoritma kameralar arasındaki zaman farkı 1 saniyeden az olduğunda çalışabilmektedir. Son olarak, önerilen algoritmanın konum ve hız durumları, Rao-Blackwell tekniğinde olduğu gibi, doğrusal olan ve olmayan olarak ikiye ayrılmıştır. Bu formülasyonda, hız Kalman süzgeci ile marjinalleştirilirken, konum parçacık süzgeci ile süzülmüştür. Ortaya çıkan algoritmanın parçacık sayısı azaltıldığında, başarımı azalmadan rekabet edebilir başarım sergilediği gösterilmektedir.